Seminar – Kazenska odgovornost

26. 1. 2017

Nova Gorica, Kolodvorska pot 8, ReO SKEI
26. januar 2017 od 9:00 do 14:30

 

Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, so seznanjeni s potekom kazenskega postopka ter možnimi posledicami.
• Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
• Poznajo možnosti prijave takšnih kaznivih dejanj, poznajo pomembne elemente teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
• Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški, prepoznajo kazniva dejanja, prepoznajo kdaj nujno potrebujejo strokovno pomoč.

 

Predava: Ana Jakopič

Info: Vesna Djokić in Sindikalna akademija

 

Save

Save

Share