Sindikalne centrale o sistematičnih kršitvah socialnega dialoga in o razlogih za udeležbo na petkovem protestu

26. 5. 2021

Reprezentativne sindikalne centrale sporočamo, da Vlada Republike Slovenije sistematično in namerno krši Pravila o delovanju ekonomsko-socialnega sveta (ESS), zato želimo z bojkotom udeleževanja sej ESS in njenih delovnih teles opozoriti, da socialnega dialoga v naši državi na ravni ESS dejansko že danes ni več …

Vladno izničenje prostora za socialni dialog ter predlogi, katerih namera in posledica je razgradnje socialne države so razlogi za odločitev, da se bomo sindikalne centrale podpisnice udeležile protestnega shoda, ki bo v petek, 28. 5. 2021. Več v nadaljevanju.


Reprezentativne sindikalne centrale že več kot eno leto opozarjamo na odsotnost socialnega dialoga in na omalovažujoč odnos vlade do socialnega dialoga in socialnih partnerjev. Vlada Republike Slovenije sistematično in namerno krši Pravila o delovanju ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki ji nalagajo, da s socialnimi partnerji sodeluje pri pripravi zakonov, zlasti tistih ki zadevajo  socialno ekonomski položaj ljudi, še preden jih sprejme in posreduje v Državni zbor. Najbolj očitno je Vlada RS pravila kršila že pri interventnih zakonih, pri zakonu o nacionalnem demografskem skladu, zakonu o debirokratizaciji in še bolj drastično nazadnje pri aktualnem predlogu sprememb davčne zakonodaje. Pri spremembah slednje je Vlada RS Ekonomsko-socialni svet povsem prezrla in spremembe namerno neposredno posredovala v Državni zbor, preden bi jih obravnaval Ekonomsko-socialni svet. Tako je v celoti izničila smisel imenovanja pogajalske skupine tega organa, katere namen je bil, da spremembe zakonov, preden jih potrdi Vlada RS – in še zlasti pomembno: preden so posredovane v državni zbor – največji možni meri uskladi med socialnimi parterji. Še zlasti je to nesprejemljivo pri zakonih, ki zadevajo zelo širok krog ljudi in imajo izrazito dolgoročne učinke, kakršni so tudi omenjeni predlogi zakonov.

Ko ekonomsko-socialnemu svetu ni omogočeno, da sodeluje pri pripravi predpisov, ki so bistveni za zaposlene, ki jih zastopamo sindikati, ta izgubi svoj temeljni smisel. S sistematičnim in namernim kršenjem pravil o delovanju ESS in Resolucije o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel DZ RS, je Vlada RS namreč ukinila osrednji prostor socialnega dialoga v naši državi, ga izvotlila, tako da je ostala od njega le izpraznjena lupina.

Sindikalne centrale zato ne vidimo smisla, da bi pri tej farsi še sodelovale. Nasprotno, z bojkotom udeleževanja sej ESS želimo opozoriti, da socialnega dialoga v naši državi na ravni ESS dejansko že danes ni več, vso odgovornost za to pa nosi Vlada RS. Dokler sindikalne centrale od vlade ne bomo dobile trdnih zagotovil, da bo dosledno spoštovala pravila in sanirala škodo, ki je nastala, se sej ESS in njenih delovnih teles ne bomo udeleževale, bomo pa na druge razpoložljive načine branile socialno državo, ki ji predlogi, posredovani v zakonodajni postopek mimo socialnega dialoga, po našem prepričanju predstavljajo realno grožnjo. Gre za zakone, ki po našem prepričanju predstavljajo razgradnjo socialne države, rušijo solidarnost in vodijo k večji razslojenosti družbe. Negativne posledice tovrstnih zakonov pa bomo še precej časa čutili vsi.

Vlada RS je korak za korakom, namerno in sistematično zmanjševala pomen socialnih parterjev pri nastajanju zakonodaje, ki se nanaša na ekonomsko in socialno politiko, z vložitvijo paketa davčne zakonodaje povsem mimo ESS pa je prostor socialnega dialoga tudi povsem izničila. Vladno izničenje prostora za socialni dialog ter predlogi, katerih namera in posledica je razgradnje socialne države so razlogi za odločitev, da se bomo sindikalne centrale podpisnice udeležile protestnega shoda, ki bo 28. 5. 2021.

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije,

Predsednica Lidija Jerkič

             Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam,

Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,

Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,

Predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost,

Predsednica Evelin Vesenjak

 

Share