Akcija ZSSS – Obdarujte se s sindikalnimi darili!

23. 12. 2019

Sindikat smo ljudje: njegovi člani in članice, nekdanji, sedanji, bodoči; sodelavci in sodelavke – na terenu ter v pisarni – in drugi, ki jih druži ideja medsebojne pomoči, podpore in solidarnosti. Zdaj pa se lahko tudi medsebojno obdarimo z različnimi sindikalnimi darili.

Ker je že aktualen decembrski čas obdarovanja, smo na ZSSS pripravili predloge za darila s sindikalnimi vsebinami za naše člane in članice, podpornike in podpornice. Na voljo za nakup so trije različni boni v elektronski ali tiskani verziji.

1. Kotizacija za seminar na Sindikalni akademiji po lastni izbiri
• Vrednost bona: 45 € z ddv

Sindikalna akademija

… zajema izobraževanja ZSSS, ki prinaša različne teme in vsebinske sklope. Znanje, ki sestavlja Sindikalno akademijo, je uporabno, predstavljajo pa ga izkušeni predavatelji.

Udeleženci preteklih predavanj se radi vračajo, prisluhnejo novim vsebinam in razpravljajo o morebitnih nastalih problemih in izzivih, ki se pojavijo pri njihovem sindikalnem delu v podjetjih ali organizacijah. Vsakokrat pa smo veseli novih obrazov; novoizvoljeni predsedniki sindikatov, sindikalni zaupniki in člani, ki vas posamezna tema zanima, ste vedno dobrodošli.

V času hitrih sprememb, pri dnevnem uvajanju novosti, pri srečevanju z različnimi izzivi se je vedno dobro zanesti na zanesljive vire informacij. Sindikalna akademija poleg novih znanj prinaša tudi nova poznanstva, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ideje in nasvete, ki vam bodo v pomoč in korist.

O posameznih seminarjih obveščamo sproti prek e-novic, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in v koledarju spletne strani.

2.) Celoletna naročnina na Delavsko enotnost – redne in tematske številke
• Vrednost bona: 60 € z ddv

Delavska enotnost

… je edini redni periodični delavski časopis, ki nepretrgoma izhaja že 77 let, od novembra 1942. Danes gre za glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – ta je izdajanje prevzela leta 1997 –, ki ga beremo dvakrat mesečno v revialni obliki, že več let pa izhajajo tudi posebne tematske številke o različnih in raznolikih sindikalnih, delavskih, družbenih, ekonomskih ipd. temah.

Delavska enotnost spremlja zlasti dogajanje v ZSSS, v njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Med stalnice uredniške politike sodijo zlasti pogajanja o kolektivnih pogodbah, vodenje socialnega dialoga, sindikalni boji … V ospredju pisanja so tudi položaj delavstva, morebitna odpuščanja, solidarnost in vzajemnost. Glasilo ZSSS posebej skrbno spremlja vprašanja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Obravnava tudi predloge reform socialnega zavarovanja in pri tem še posebej skrbno ocenjuje posledice za položaj zavarovancev. Poroča tudi s posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov ter objavlja pravne in druge strokovne nasvete.

3.) Paket celoletna naročnina na Delavsko enotnost in kotizacija za seminar na Sindikalni akademiji po lastni izbiri
• Darilo Monografija Delavska enotnost
• Vrednost bona: 100 € z ddv

Vzorec

 

Za vsa naročila in dodatna vprašanja vam je na voljo sodelavka ZSSS Sara Kosirnik, in sicer na elektronskem naslovu sara.kosirnik@sindikat-zsss.si

Share