Sindikalno gibanje skozi čas

15. 11. 2018

15. november 2018, Ljubljana

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o zgodovini sindikalnega gibanja in uspehih sindikatov v preteklosti. Poudarek bo na pomenu sindikatov ter njihovi vlogi skozi čas.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z zgodovino sindikalnega gibanja
• Znajo imenovati ključne dosežke sindikatov v mednarodnem in v nacionalnem prostoru
• Poznajo razvoj in vlogo sindikatov v Sloveniji

VSEBINA:
Uvod: vzroki za nastanek sindikatov
a) Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami

1. Sklop:

a) Mednarodni razvoj
b) Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij
c) Kronološki pregled mednarodnega sindikalnega gibanja

2. Sklop: Razvoj na Slovenskem
a) Kronološki pregled razvoja sindikatov
b) Sindikati v socializmu
c) Sindikalni pluralizem po letu 1991
d) Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času
e) Dosežki slovenskih sindikatov (ZSSS)

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Individualno delo
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• Učbenik
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:
Pavle Vrhovec

Termin izvedbe:
Seminar se izvaja enkrat letno.
– 15. november 2018

Kotizacija:
45 evrov za člane ZSSS in 90 evrov za nečlane ZSSS.

Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Razpis seminarja Sindikalno gibanje skozi čas, Ljubljana, 15. 11. 2018

Urnik seminarja Sindikalno gibanje skozi čas, Ljubljana, 15. 11. 2018

Prijavnica na seminar Sindikalno gibanje skozi čas, Ljubljana, 15. 11. 2018

Share