Vodstvo in sindikat Tuša sklenila podjetniško kolektivno pogodbo

21. 6. 2024

Vodstvo podjetja Engrotuš d.o.o. in predstavniki Sindikata Tuš so podpisali podjetniško kolektivno pogodbo, ki določa najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih in ureja pogoje dela. Dogovor vključuje postopno zvišanje najnižje osnovne plače za posamezna delovna mesta, in sicer se s 1. junijem zviša najnižja osnovna plača za delovno mesto prodajalka oziroma prodajalec na 1270 evrov.

Osnovna plača prodajalke se bo vsako leto usklajevala z dvigom minimalne plače. Prodajalka  v Tušu tako nikoli več ne bo pod minimalno plačo. Dogovor ureja tudi uskladitve dviga najnižjih osnovnih plač po drugih tarifnih razredih in delovnih mestih ter uskladitve najnižjih osnovnih plač vsakega 1. julija tekočega leta z inflacijo, vendar ne več kot za 3 odstotke letno.

Pogodba poleg osnovne plače vključuje tudi dodatke, ki se med drugim nanašajo na razporeditev delovnega časa, na posebne obremenitve in opravljanje dela v drugi enoti oziroma nadomeščanje; pravico do odklopa, ureditev agencijskega dela (agencijski delavci oziroma delavke morajo po šestih mesecih dobiti ponudbo za zaposlitev za nedoločen čas) in plačani šestdnevni oskrbovalni dopust. Pogodba ureja tudi pogoje dela, med drugim delovni čas in kraj opravljanja dela, ki je omejen na prodajalne oziroma enote, ki od kraja bivanja zaposlenega niso oddaljene več kot 50 kilometrov oziroma do 30 kilometrov za starše otrok do prvega razreda osnovne šole. Premestitve so časovno omejene na 30 dni v letu. Septembra obe strani nadaljujeta pogajanja za nov sistem nagrajevanja.

Ob podpisu kolektivne pogodbe je predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić povedala: »V zadnjih šestih mesecih smo imeli po lanskoletni napovedi stavke v Tušu učinkovit socialni dialog. Pogajanja so potekala zgledno in konstruktivno. Pred tremi leti, v začetku organiziranja sindikata, so se vse te zahteve, ki smo jih sedaj dosegli, zdele nemogoče. Ampak skupaj nam je uspelo to, kar je bilo prejšnja leta nemogoče. Ogromno časa in dela smo vložili, da smo se kot delavke in delavci otresli strahu ter začeli verjeti v možnost dogovora. Brez sindikata bi še zmeraj stali na mestu, nič se ne bi spremenilo, kvečjemu bi bilo še slabše. Ponosna sem na nas, pridružite se nam«.

Share