Sindikati javnega sektorja za februar napovedali protestni shod

18. 1. 2023

Ker vlada že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, so se v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, katere del so tudi naši Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat Glosa, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, odločili, da bodo 24. februarja odšli na ulice, če vlada do takrat ne bo ponudila konkretnih rešitev glede odprave plačnih nesorazmerij.

Pred koalicijskim vrhom želimo vladi in koaliciji sporočiti naša pričakovanja in zahteve, ki jih narekuje tudi ravnanje vlade v zadnjih dveh mesecih, ko je ta znova sklepala parcialne dogovore s posameznimi skupinami, namesto da bi skladno z oktobrskim dogovorom vodila pogajanja o prenovi plačnega sistema ter o odpravi nesorazmerij in uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, so sporočili iz pogajalske skupine. »Na tveganje, da bodo morebitni parcialni dogovori sprožili plaz novih zahtev, čemur smo trenutno priča, smo opozarjali že med pogajanji, ki so se zaključila z oktobrskim dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja. Takrat smo si vseskozi aktivno prizadevali, da bi bile rešitve takšne, da bi zajele ves javni sektor in prek tega vsaj pretežno uresničili tudi zaveze iz preteklih, še nerealiziranih sporazumov. Žal pripravljenosti na takšne rešitve na vladni strani ni bilo, kar je botrovalo tudi dejstvu, da nekateri sindikati oktobrskega dogovora niso podpisali

Kljub zatrjevanju, da imajo povišanja plač podlago v oktobrskem dogovoru, želimo izrecno poudariti, da to za vsa povišanja ne drži, opozarjajo. »Zato ni sprejemljivo, da vlada za nekatere dele javnega sektorja vztraja, da bo nesorazmerja odpravljala v okviru prenove plačnega sistema, medtem ko pri drugih ta nesorazmerja odpravlja že sedaj in tako določene skupine postavlja v bolj ugoden položaj. Še več, medtem ko vlada sklepa dogovore, ki nimajo podlage v dosedanjih dogovorih, krši sklenjeni sporazum med vlado in sindikati javnega sektorja in se ne pogaja o odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice in pušča na cedilu pretežni del zaposlenih v javnem sektorju s plačami, nižjimi od minimalne. Poudarjamo, da ne oporekamo legitimnosti in utemeljenosti povišanj plač, ki jih je v zadnjih dneh dogovorila ali napovedala vlada, vendar smo hkrati prepričani, da je tudi v drugih delih javnega sektorja mnogo javnih uslužbencev v povsem enakem položaju, ki si prav tako zaslužijo primerljivo povišanje osnovne plače.« Vlada očitno prisluhne zgolj tistim skupinam, ki grozijo s stavko ali protesti, pri tem pa na primer v celoti zanemarja delovna mesta plačne skupine J, tudi tista s srednješolsko izobrazbo, ki so daleč pod ravnijo minimalne plače in druga delovna mesta v javnem sektorju s srednješolsko izobrazbo, pri tem pa brez širše razprave povsem podira razmerja v osnovnih plačah, ki so bila postavljena leta 2008, so jasni v pogajalski skupini. »Dopuščamo možnost, da vsa danes niso več ustrezna, vendar bi o tem morala teči širša razprava med sindikati javnega sektorja in ne zgolj v okviru ozkih poklicnih skupin, predvsem pa menimo, da niti v javnem, niti v zasebnem sektorju ni primerno, da nekatere osnovne plače ne dosegajo niti minimalne plače. Ponovno izpostavljamo tudi dejstvo, da se je vlada zavezala, da bo o temeljnih vprašanjih plačnega sistema iskala širši konsenz in v ta namen o teh vprašanjih pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja. Glede na navedeno je najmanj neprimerno, da še preden predlagane rešitve predstavi sindikatom, javno napoveduje določene rešitve in jih skuša prejudicirati, na da bi v zvezi s tem imela vsaj naš prvi odziv

Če vlada ne bo prisluhnila sindikalnim zahtevam, bodo sindikati javnega sektorja februarja odšli na ulice.

 

Sindikati javnega sektorja, združeni v omenjeno pogajalsko skupino, tako za 24. februar napovedujejo protestni shod, in sicer v primeru, da vlada do takrat ne bo ponudila konkretnih rešitev, s katerimi bi v vsem javnem sektorju odpravili nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, primerljivem z plačnimi dvigi, ki jih je že dogovorila s posameznimi skupinami v javnem sektorju, s pomočjo katerih se bodo najnižje plače zvišale na raven minimalne plače, rešitev, s katerimi bo mogoče ohraniti enoten sistem plač v javnem sektorju, temelječ na načelu enako plačilo za primerljivo delo in če ne bo o ukrepih, ki predstavljajo temeljna vprašanja plačnega sistema, pridobila soglasja sindikatov javnega sektorja.

»Trdno smo prepričani, da se vlada sindikalnim aktivnostim lahko izogne zgolj tako, da nemudoma predstavi vsebinsko in časovno zelo konkreten način odprave plačnih nesorazmerij in odprave plačne uravnilovke, ki bo omenjena problema razrešil v sprejemljivem času in v obsegu, primerljivem z že sklenjenimi dogovori,« še sporočajo iz pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Share