Sindikati ob 25. novembru, mednarodnemu dnevu boja proti nasilju nad ženskami: »Dovolj je pometanja spolnega nadlegovanja in nasilja pod mizo!«

22. 11. 2017

Nasilje nad ženskami, ne glede na to ali gre za fizično, psihično, ekonomsko, emocionalno ali spolno nasilje, doma, na delovnem mestu ali v družbi, zadeva tudi sindikate. V okviru 25. novembra, mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami, se v ZSSS pridružujemo kampanji Evropske konfederacije sindikatov (EKS), ki v središče postavlja pomen kolektivnih pogodb pri odpravljanju nasilja nad ženskami.

Letošnje leto je poudarek kampanje EKS namenjen pozivanju delodajalcev in sindikatov k okrepiti prizadevanj za sprejem politik in ukrepov na ravni delovnega mesta, ki vodijo k izkoreninjanju nadlegovanja in nasilja nad ženskami na delovnem mestu ter k podpiranju žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Ta bitka je še daleč od dobljene.

Sindikati in delodajalci imamo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnega delovnega okolja za ženske in pri odpravljanju nadlegovanja in nasilja nad ženskami. Kolektivne pogodbe so se izkazale za najbolj učinkovito sredstvo za boj proti tej nadlogi,« je ob tej priložnosti poudaril Luca Visentini, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov (EKS).

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1981 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami v spomin na sestre Mirabal, ki so bile brutalno umorjene v času Trujillove diktature v Dominikanski republiki leta 1960.

Rezultati študije EKS “Varne doma, varne v službi“, ki je bila objavljena v letošnjem letu in v kateri je sodelovala tudi ZSSS dokazujejo, da sindikati po vsej Evropi aktivno delujejo v boju proti nasilju nad ženskami. Trenutno je dogovorjenih več kot 160 kolektivnih pogodb v 10 državah Evropske unije (študija je zajela 11 evropskih držav vključno s Slovenijo), ki naslavljajo različne oblike nadlegovanja in nasilja nad ženskami na delovnem mestu. To je dobra spodbuda za druge sindikate in delodajalce, da v pogajanja na vseh nivojih vključujejo to tematiko ter izvajajo ozaveščevalne akcije, izdelajo model oziroma vzorec ukrepov in politik obravnave nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu, usposabljajo sindikalne predstavnike za sklepanje kolektivnih pogodb in politik, ki bodo vsebovale tovrstne določbe ter zagotavljajo informacije in pomoč zaposlenim, žrtvam nasilja ali nadlegovanja na delovnem mestu ali doma.

»Ženskam ni treba trpeti, #RecimoNe (#MeToo – kampanja EKS) …dovolj je pometanja spolnega nadlegovanja in nasilja pod preprogo. V mnogih evropskih državah obstajajo številni primeri dobrih praks za obravnavanje nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu ter za pomoč žrtvam, za katero so se dogovorili sindikati in delodajalci. Te napore je potrebno podvojiti.« je prepričana Montserrat Mir, konfederalna sekretarka EKS.

Okrepiti in posodobiti pa bi morali tudi sistemski okvir tako na mednarodni kot tudi na nacionalnih ravneh. V ZSSS podpiramo kampanjo EKS in Mednarodne sindikalne konfederacije (ITUC), ki se zavzemata za sprejetje mednarodne konvencije oziroma standardov o preprečevanju nasilja na delovnem mestu, saj je to nujen korak za izboljšanje stanja na tem področju.  Tematika bo obravnavana prihodnje leto junija na 107. Mednarodni konferenci dela (MOD).

»Ne glede na to, da je temeljna zakonodaja v Sloveniji na tem področju relativno dobra, smo v ZSSS mnenja, da so potrebne izboljšave in posodobitve. Še zlasti bi prioriteta morala biti uvedba večjega nabora sankcij za storilce tovrstnega nasilja in dosledno uresničevanje načela ničelne tolerance do vseh oblik nasilja.« dodaja Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS.

Več o dobrih sindikalnih praksah doma in po Evropi si lahko preberete v publikacijah, ki sta nastali v okviru projekta »Varne doma, varne v službi«.

Letak EKS in ZSSS ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Share