Sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva napovedali stavko

4. 2. 2022

Reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, med njimi tudi naš Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), so danes skladno z zakonom o stavki napovedali stavko v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Stavko so napovedali zaradi neenake obravnave zaposlenih v navedenih dejavnostih in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest v teh dejavnostih, ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov med vlad in sindikati javnega sektorja. V izogib rušenju javnega zdravstvenega sistema in sistema plač v javnem sektorju sindikati zahtevajo:

  • Dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov za šest plačnih razredov, s čimer bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami v skladu tudi z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj;
  • sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu v skladu s stavkovnim sporazumom med vlado, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in sindikati, vključenimi v koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja;
  • plačilo stavke stavkajočim v višini, kot če bi delali.

Stavka bo potekala v sredo, 16. februarja  2022, med 7. in 22. uro, stavkajoči pa bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa v skladu z zakonom o stavki, področno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.

Udeležba v stavki ni odvisna od članstva v sindikatih, temveč je to ustavna pravica vsakega zaposlenega. Pristojni ministrstvi (za delo in zdravje, op. ur.) so sindikati pozvali k pogajanjem o razreševanju stavkovnih zahtev in k sestanku v zvezi z določitvijo minimuma delovnega procesa. Če stavkovne zahteve ne bodo uresničene, bodo sindikati odločali o nadaljevanju in morebitnem zaostrovanju stavke.

Sindikati, ki napovedujemo stavko, se zavedamo zahtevnosti razmer v zdravstvu in socialnem varstvu, zlasti v času trenutnih epidemioloških razmer, saj naši člani in članice dnevno delajo v teh razmerah, in pričakovali bi, da se tega zaveda tudi vlada. Hkrati prosimo vse, ki potrebujejo naše storitve, da odločitev za stavko sprejmejo z razumevanjem, saj gre za odločitev, ki je bila glede na sprejete odločitve vlade nujna, še sporočajo sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Share