Slabi pogoji (atipičnega) dela: kako se jim upreti?

17. 12. 2018

Ljubljana, 17. december 2018

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela in možnih načinih individualnega in organiziranega vpliva na izboljšanje delovnih pogojev (atipičnih) oblik dela oziroma nasploh zniževanja števila atipičnih oblik dela.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s celovitimi informacijami o prepoznavi vseh osnovnih vidikov (atipičnega) dela
• Znajo ustrezno prepoznati osnovne elemente (atipičnega) dela
• Poznajo možnosti vpliva na spremembe pogojev (atipičnega dela) in zniževanja števila atipičnega dela

Vsebina:
1. sklop
Prepoznava osnovnih sestavin (atipičnega) dela
»Mapiranje« delovnega mesta in delovnega okolja
2. sklop:
Ukrepanje

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• Delovno gradivo
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Predavatelj:
Goran Lukić

Termin:
Ljubljana, 17. december 2018

Kotizacija:
45,00 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Rok prijave udeležencev je naveden na prijavnem obrazcu

Prijave:
Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Razpis seminarja Slabi pogoji (atipičnega) dela: kako se jim upreti?, Ljubljana, 17. 12. 2018

Urnik seminarja Slabi pogoji (atipičnega) dela: kako se jim upreti?, Ljubljana, 17. 12. 2018

Prijavnica na seminar Slabi pogoji (atipičnega) dela: kako se jim upreti?, Ljubljana, 17. 12. 2018

Share