Sindikalne centrale spomnile vlado na obuditev socialnega dialoga

14. 6. 2022

Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med katerimi je tudi ZSSS, smo danes pozvale vlado k čimprejšnji obuditvi delovanja ESS. Pogoj za to je, da vlada imenuje svoje člane.

Glede na to, da je v pripravi že nekaj zakonov, ki terjajo obravnavo na ESS v skladu z veljavnimi pravili, pričakujemo, da se bo ESS lahko sestal že ta mesec. Hkrati prilagamo dogovor o obuditvi socialnega dialoga, s katerim bi dopolnili Pravila o delovanju ESS z namenom, da preprečimo motenje njegovega delovanja ali prekinitve, kot smo bili priča. Predlagamo tudi, da čimprej začne delovati Svet za dostojno delo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Share