Socialni dialog

22. 3. 2018

 

Maribor, 22. marec 2018

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja  preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni.
• Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev na državni in evropski ravni. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
• Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.

VSEBINA:
1. Socialni dialog na državni in evropski ravni
2. Reševanje sporov
3. Sodelovanje z delodajalci
4. Sodelovanje z delodajalci in Vlado

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

Minimalno število udeležencev:

do 10, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:
Andrej Zorko

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.

• 22. marec 2018

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 15. marca 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Kotizacija:
45 € za člane
90 € za nečlane

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Razpis seminarja Socialni dialog, Maribor, 22. marec 2018

Prijavnica na seminar Socialni dialog, Maribor, 22. marec 2018

Share