Socialni dialog znova vzpostavljen

8. 10. 2019

Na pobudo predsednika vlade je danes v prostorih vlade v Ljubljani potekal sestanek predstavnikov socialnih partnerjev, članov Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), torej sindikatov, delodajalcev in vlade. Sestanka so se udeležili vsi vabljeni, ki so po dveurnem pogovoru sprejeli sklep, da se socialni dialog nadaljuje, saj gre za pomemben temelj socialne države, socialnega miru in gospodarskega razvoja.

Naslednjo sejo sveta bo v petek, 18. oktobra 2019, sklicala ministrica za delo mag. Ksenija Klampfer, prva točka dnevnega reda pa bo obravnava sprememb pravil delovanja ESS. Predlog sprememb bo pripravila posebna tripartitno sestavljena delovna skupina, gre pa v smeri, da bo vlada zavezana k obravnavi zakona na ESS tudi, kadar sama ne bo predlagateljica, bo ga pa pripravljena podpreti. Tako bi uredili več potencialnih situacij – bodisi v primeru manjšinske vlade bodisi v primeru večinske –, ko bi se vlagali predlogi s področja delovanja ESS, saj bi tako v razpravo pred sprejemom vključili socialne partnerje. Vsi udeleženci in udeleženke so se strinjali, da je socialni dialog lahko težaven in usklajevanja dolgotrajna, da pa so tako usklajene spremembe deležne širše podpore in kot take tudi dajejo dolgoročne pozitivne učinke.

Ob tem velja dodati, da opraviti razpravo o vsebini socialnega dialoga in še enkrat pretresti, kaj, kako in kdaj gre v obravnavo na ESS, ni škodovalo.

Share