Soupravljanje

7. 5. 2020

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o osnovah delavskega soupravljanja, zakonodajni podlagi, vlogi in odgovornostih sveta delavcev ter o pomenu in načinih sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom.

Predava:

Andrej Zorko

Termin:

Škofja Loka, 7. maj 2020

Kotizacija:
45 evrov za člane, 90 evrov za preostale

Share