Sindikat poklicnega gasilstva obsoja nezakonite posege v plače

28. 5. 2020

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) so ogorčeni nad potezo »uglednega« delodajalca, poslovno uspešne delniške družbe BTC, ki delavcem nezakonito znižuje plače. Ravnanje uprave sta, na žalost, v celoti podprla tako »hišni« sindikat kot svet delavcev družbe BTC.

SPGS, ki ima sicer v omenjeni družbi le sedem članov iz tamkajšnje poklicne gasilske enote, je reagiral v dobro vseh 450 zaposlenih in javno opozoril naj delavci ne pristajajo na anekse k pogodbam o zaposlitvi, ki jim jih ponuja delodajalec. Z njimi bi slednji rad opravičili nezakonite posege v plače. »Naši strahovi, da bodo nekateri delodajalci ta čas izkoristili za nedopustne posege v delavske pravice, so se na žalost izkazali za upravičene,« je na novinarski konferenci poudaril sekretar SPGS David Švarc.

Sindikat je na začetku aprila prejel informacije s skupne seje sindikata, sveta delavcev in uprave družbe BTC, na kateri je slednja poleg varnostnih ukrepov za obvladovanje tveganja zaradi novega koronavirusa predstavila spremenjeno kilometrino (zaradi ustavitve javnega prevoza), pa nadomestila plač zaradi čakanja na delo in varstva otrok, izplačilo regresa, s katerim naj bi menda tudi bilo nekaj težav, in nagrade delavcev v logistiki zaradi povečanega obsega dela. Vse skupaj je bilo pospremljeno tudi s tem, da družba BTC dobro posluje in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev sredstev iz interventnega zakona. Ta dobra novica pa je bila začinjena tudi z odrekanjem nagradam in 13. plači in desetodstotnim znižanjem plač od 1. aprila do 31. maja, in sicer zaposlenim razen logistike. »Ob tem so še poudarili, da mora vsak prejeti vsaj minimalno plačo, kar nam tudi daje vedeti kakšno je stanje višine plač v BTC-ju,« je poudaril Švarc in dodal, da ti ukrepi niso v skladu z zakonom o interventnih ukrepih, čeprav so vsi vpleteni na sestanku to potrdili. »Gre za nedopustno zavajanje in laži,« je prepričan Švarc.

Generalni sekretar SPGS David Švarc. Foto M. K.

SPGS je svojim članom svetoval naj ne pristajajo na takšno razlago in jim pojasnil, da lahko delodajalec poseže v višino plače delavca izključno z njegovem soglasjem, ki je izraženo s podpisom aneksa. Tega v družbi delavci vse do 25. maja niso dobili v podpis, čeprav je bila njihova plača za april že za deset odstotkov nižja. Ko so jih vendarle pripravili, in to za nazaj, z datumom 3. april, so podpise izsiljevali, pravi Švarc. Še več, podpise so od posameznikov pričakovali na licu mesta, tistim, ki so želeli preveriti kaj podpisujejo in poiskati pravni nasvet, tudi na sindikatu, pa jih niso želeli izročiti.

Nadpovprečno poslovno uspešna družba s podpovprečno nizkimi plačami v Sloveniji, se je ob tem v času epidemije javno predstavljala kot donator zaščitnih mask in testov. Taka »družbena odgovornost« in »solidarnost« navzven pa dobi v luči ravnanja z lastnimi delavkami in delavci zelo grenak priokus. Vodstvo družbe je tako sindikat še pozval, naj sredstva, za katere so svoje zaposlene prikrajšali, tem tudi vrne. Do novinarske konference odziva od niso prejeli.

Share