Proti krpanju proračunskih lukenj na plečih delavk in delavcev – Poziv ZSSS ob letošnjem svetovnem dnevu dostojnega dela

6. 10. 2023

Sedmega oktobra obeležujemo svetovni dan dostojnega dela, ki ga je leta 2008 razglasila Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC). Dostojno delo ne pomeni le dostojnega plačila, temveč delavkam in delavcem zagotavlja tudi varno in zdravo delovno okolje, možnost sindikalnega povezovanja ter spodbuja posameznikov osebni razvoj. Dostojno delo in dostojno plačilo sta tako predpogoja za – dostojno življenje.

Ob letošnjem dnevu dostojnega dela, in sicer v luči predlaganih sprememb na področju pokojnin, zamrznitev usklajevanja zneskov socialnih in družinskih prejemkov z inflacijo ter dejstva, da nismo niti še popisali vse škode avgustovskih poplav, na ZSSS ponovno opozarjamo na nujnost zagotavljanja dostojnega dela, vključno s kakovostnimi in varnimi delovnimi mesti, plačila in življenja za vse.

Nikakor ne moremo pristati na krpanje proračunskih lukenj na plečih delavk in delavcev, nesprejemljivo pa je dodatno jemati tistim z najnižjimi prihodki in nedostojno je načrtovati ukrepe mimo socialnega dialoga.

»Ob dnevu dostojnega dela spet pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj premisli o napovedanih ukrepih, v mislih imamo seveda zamrznitev usklajevanja zneskov socialnih in družinskih prejemkov z inflacijo, saj bi ti prizadeli prav tiste z najnižjimi dohodki. Nižji bodo otroški dodatki, nižje subvencije za študentsko prehrano, pa štipendije, denarne socialne pomoči, varstveni dodatek in dodatek za veliko družino. Ne pozabimo niti, da se je že leta 2019 ukinilo polletno usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo in kljub obljubam nekaterih strank nikoli vrnilo v prvotno stanje. Sindikati razumemo in živimo solidarnost, to je ena od naših temeljnih vrednost. Ne moremo pa pristati na vsiljeno solidarnost in ne na solidarnost zgolj dela družbe,« je pred skorajšnjim sedmim oktobrom povedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.
»Pri opredeljevanju dostojnega dela je treba upoštevati načelo ‘kakovost dela za kakovost življenja’. To je namreč predpogoj za trajnostni družbeni razvoj v najširšem smislu. Brez ustrezne stopnje socialne varnosti, kakovostnih delovnih mest, poštenega plačila za opravljeno delo ni in ne more biti gospodarskega razvoja ali rasti produktivnosti. Z zagotavljanjem ustrezne ravni socialne zaščite, varnega delovnega okolja, dostojnega in poštenega plačila za opravljeno delo, delovnega časa, ki omogoča kakovostno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev se  pripomore tudi k ustvarjanju okolja, ki ljudem omogoča varno in produktivno delo ter kakovostno in aktivno preživljanje starosti. Načelo dostojnega dela je ena od bistvenih sestavin kakovosti življenja in ga je treba obravnavati skupaj s trajnostnim razvojem, pri čemer pa je treba zagotoviti, da bo prehod v zeleno gospodarstvo in digitalizacijo pošten do vseh vpletenih,« pa je dodal še izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja in socialni dialog Andrej Zorko.

Share