Tudi na Fursu bodo stavkali

Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja 24. 1. 2018. Podcenjenost dela na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs), preobremenjenost tamkajšnjih delavcev in tradicionalno zapostavljanje njihovih problemov so temeljni razlogi za njihovo stavko.

Stavkovne zahteve in utemeljitev stavkovnih aktivnosti so na petkovi novinarski konferenci predstavili Rasim Brdakić, predsednik Konference Sindikata Durs v SDOS, Ana Jakopič, sekretarka SDOS, predsednik SDOS Frančišek Verk, predsednik SCS Dušan Pečnik in sekretar SCS Bogdan Šuber.

Vlada bi morala državotvorni del javnega sektorja, ki v veliki meri sovpada z državno upravo, obravnavati enakopravno in bolj velikodušno, tako pa je Furs kljub pomembni osnovni dejavnosti – zbiranju javnofinančnih prilivov iz družbe za namene države, že leta spregledan zapostavljen, temu ustrezno pa so tudi tamkajšnji delavci preobremenjeni in izgoreli. »Uslužbenci finančne uprave so napolnili državni proračun, iz katerega se črpa vse, od plač, socialnih transferjev, pokojnin,« je poudaril predsednik SCS Dušan Pečnik.

Vlada mora za optimalno delovanje državotvornega dela javnega sektorja (davkarija, policija, vojska, zaporski sistem, varnostne službe) zagotoviti uravnotežen sistem za vse njegove dele, ne le za nekatere, so poudarili. Povsem zavržno pa so pogajanja le z nekaterimi poklicnimi skupinami, ob hkratnem ščuvanju in spodbujanju napetosti znotraj javnega sektorja in med javnim ter zasebnim sektorjem, so dodali.

Ohranjanje socialnega sistema za kapital ter spodkopavanja socialne narave naše države, ne bomo dopuščali, ministru za javno upravo pa so svetovali, naj za svetovalca za nadaljnje nižanje davkov angažira kar v zadnjih dneh spet izpostavljenega Roka Snežiča, saj je njemu in njegovim kolegom in predhodnim vladam v strateškem interesu kadrovsko oslabljen in komaj delujoč davčni organ. Slovenske oblasti bi veliko storile že, če bi obvezale vse v javnem sektorju, naj za izplačilo plač uporabljajo sistem enotnega vodenja računovodstva MFERAC.

V kolikor ljudje v Sloveniji ne bodo kmalu deležni bolj pravične delitve ustvarjenega se bo stavkovni val nadaljeval in širil, tudi z divjimi stavkami. »Ni mogoče trditi, da denarja za pošteno plačilo za pošteno delo za celotne javne uslužbence ni,« je povedala sekretarka SDOS Ana Jakopič.

Zaradi svoje vloge in namena bi morala ta institucija imeti posebno mesto v spletu državnih institucij, njen posebni status pa bi se moral odražati tudi v položaju delavk in delavcev Fursa – davčni inšpektorji, kontrolorji, izterjevalci in cariniki so npr. leta 2017 pobral za 15,6 milijarde evrov sredstev, so povedali. Delavski položaj v Fursu pa je nasproten: kadrovsko podhranjeni, z visoko povprečno starostjo, kljub prekomernemu delu brez dodatkov za povečan obseg dela (leta 2017 ga ja od približno 3600 delavcev dobilo le približno 400) ter v marsičem zapostavljeni v primerjavi s primerljivimi poklici v slovenskem javnem sektorju in v drugih primerljivih državah.

Del njihovih stavkovnih zahtev je skupnih zahtev koordinacije stavkovnih odborov pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, del pa je specifičnih za Furs, npr. vpeljava obveznega dodatnega zavarovanja za delavke in delavce službe (ne le finančni preiskovalci in delavci na mejnih prehodih) in odprava konkurenčne klavzule oz. vpeljava 20-odstotnega nadomestila za ta poseg v svobodo delavk in delavcev Fursa.

Enodnevno opozorilno stavko bodo na Fursu izpeljali upoštevaje zakonske omejitve in ob spoštovanju nabora minimalnih delovnih obveznosti, ki jih bo določil delodajalec. Kot je povedala sekretarka SDOS, »ne bodo iskali rešitev, kako bi stavkali, pa da se to ne bo poznalo« in bodo, če jim vlada ne bo prisluhnila in ne bo prišlo do skupnih pogajanj, ukrepe stopnjevali. »Takrat se bodo finančni učinki nedelovanja finančne uprave za proračun hudo poznali,« je dodala.

Share