Predlog zavarovanje sicer ukinja, ampak … – Odziv reprezentativnih sindikalnih central na napovedano ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

12. 4. 2023

V ZSSS, skupaj s preostalimi reprezentativnimi sindikalnimi centralami, članicami ekonomsko-socialnega sveta, že vseskozi podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil včeraj zvečer, na hitro in na skrivaj, vložen v zakonodajni postopek, za to so poskrbeli poslanci in poslanke največje koalicijske stranke, pa nas je presenetil.

Pozitivno nas je presenetil zato, ker je bistveno pospešil časovnico vlade, ki je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja napovedala šele s 1. januarjem 2025. Hkrati pa ugotavljamo, da predlog sicer res ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vendar ga nadomešča s pavšalnim prispevkom v enaki višini za vse, kar pomeni, da ohranja nepravično in regresivno obliko prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki bistveno bolj finančno obremenjuje tiste, z nizkimi dohodki.

Pozdravljamo uvedbo t. i. proračunske varovalke in odločitev za zbiranje celotnih sredstev na enotnem mestu, in sicer pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pričakujemo spremembo predloga na način, da se bo v okviru zakonodajnega postopka višina prispevka oblikovala tako, da bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznice oziroma posameznika ter da se znotraj zdravstvenega sistema ohrani načelo solidarnosti.

Pričakujemo tudi, da bo o predlogu zakona takoj stekel dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta ter da se bo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja hkrati poskrbelo tudi za zaposlene v zavarovalnicah.

Share