Uspešna tožba s področja prikritih delovnih razmerij

4. 1. 2019

Sindikat prekarcev, najmlajši sindikat pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki deluje od jeseni 2016, poroča o prvi uspešni tožbi s področja prikritih delovnih razmerij. Višje delovno in socialno sodišče je namreč novembra lani pritrdilo sodbi sodišča prve stopnje, s katero je bil ugotovljen obstoj delovnega razmerja pri članici sindikata, ki je več let delala prek študentske napotnice.

Na sindikat, ki združuje delavke in delavce v prekarnih oblikah dela, samozaposlene, samostojne podjetnike, tiste, ki delajo prek avtorskih in podjemnih pogodb itd., se je jeseni 2017 obrnila posameznica ter mu zaupala svojo izkušnjo z dolgoletnim študentskim delom na banki SKB d. d., pri katerem so prepoznali elemente delovnega razmerja, na podlagi katerih je nato prišlo do tožbe zoper banko zaradi prikritega delovnega razmerja.

Elementi delovnega razmerja

Šlo je zato, da je članica pri omenjeni banki opravljala delo prek študentske napotnice kar tri leta, nepretrgano, po osem oziroma tudi devet ur dnevno, v prostorih banke, v okviru njenega delovnega časa, z delovnimi sredstvi in opremo, ki ji jo je zagotavljala banka. Opravljala je delo na področju izvršbe, in sicer pod navodili in nadzorom banke kot preostali redno zaposleni. Nepretrgano in kontinuirano je opravljala vsa administrativna dela in pisarniška opravila, ki so ustrezala dejavnosti banke na tem oddelku. Za proste dni je morala posebej zaprositi nadrejenega, za svoje delo je prejemala plačilo. Na banko je sicer v želji po redni obliki zaposlitve naslovila več prošenj za zaposlitev, vendar ni bila izbrana na nobenem razpisu.

Ko je članica septembra 2017 izvedela, da ni več upravičena do absolventskega staža, je banka z njo prekinila sodelovanje. Glede na to, ji niso izplačevali niti minimalne plače, ni imela nobenih prihrankov, prav tako pa je ostala brez pravice do nadomestila za brezposelnost, ki bi ji sicer pripadalo, če bi bila redno zaposlena.

Članica se je odločila, da pravico poišče po sodni poti, zato se je tudi obrnila na Sindikat prekarcev. In uspela.

Več o dobljeni tožbi je mogoče prebrati tukaj.

Share