Uspešnejše sindikalno delo s pomočjo informacijskih tehnologij

21. 6. 2017

Ljubljana, 21. junij 2017

Namen seminarja je seznaniti delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, predstavnike sveta delavcev in sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe programa Word, s katerim se dnevno srečujejo v svoji predstavniški vlogi, na delovnem mestu in tudi doma.

Seminar priporočamo:
• Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu
• Predstavnikom sveta delavcev
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• Spoznajo osnove dela z urejevalnikom besedil Word
• Izdelajo predlogo za vabila, ki jo je mogoče prilagoditi za različne prireditve z kar najmanj truda
• Uporabljajo načelo konsistentnosti pri oblikovanja celotnega dokumenta

VSEBINA:
1. del
• Predstavitev priprave vabila
o Različni pogledi dokumenta
o Postavitev strani za tiskanje (velikost papirja, usmerjenost, velikost robov, …)
o Načrt strani (obroba strani, vodni žig, barva strani, slogi, …)
o Vstavljanje logotipa – slike (lega, velikost, slog, učinki, oblivanje besedila, …)
o Oblikovanje besedila (pisave, tipi črk, velikost črk)
o Vstavljanje hiperpovezav

2. del
• Samostojna priprava vabila ob pomoči mentorja

 

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.
Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 25,00 EUR

Share