Ustavno sodišče zadržalo uvedbo pogoja PC

1. 10. 2021

Za več kot 30 tisoč zaposlenih v državni upravi, kamor spadajo vojska, policija, upravne enote, ministrstva, agencije in uradi, še naprej velja pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran), in ne pogoj PC (prebolel ali cepljen). Ustavno sodišče je včeraj začasno zadržalo 10. člen odloka, s katerim je želela vlada od danes naprej v državno upravo uvesti pogoj PC. Za zadržanje je glasovalo sedem, proti pa dva ustavna sodnika.

Neprebolevniki in necepljeni uslužbenci se bodo lahko tako še naprej testirali in tako dokazovali izpolnjevanje pogoja PCT. Ustavno sodišče je sicer odločalo le o začasnem zadržanju odloka. Sodišče je zavrnilo navedbo vlade, da je odlok sprejela kot delodajalec in ne kot oblastni organ, kar je tudi večkrat javno dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Vlada tudi ni utemeljila, da bi se ravno med zaposlenimi v organih državne uprave novi koronavirus širil bistveno hitreje kot pri preostali populaciji ali skupinah posameznikov, ki so glede na svojo zaposlitev še bolj izpostavljeni tveganim stikom oziroma kjer so stiki intenzivnejši. »Zato trditvam vlade, da je izpodbijani ukrep edini, ki omogoča zagotavljanje pravice delavcev do varnega in zdravega okolja, ni mogoče slediti,« je zapisalo ustavno sodišče. Posledica zadržanja je le ta, da bodo zaposleni v državni upravi še naprej sledili pogoju PCT. Zaradi zadržanja tako ne bodo nastale nepopravljive posledice, so dodali. Če pa bi začeli odlok izvajati, bi lahko nepopravljive posledice nastale prav za zaposlene v državni upravi.

Za opozorila sindikatov se vlada ni zmenila

Sindikalisti so se na odločitev ustavnega sodišča odzvali z zadovoljstvom, da je prepoznalo tveganja za zaposlene in preprečilo vladno nezakonito poseganje v njihove pravice. Pričakujejo, da bo oblast spoštovala ustavo in bolj premišljeno in s socialnim dialogom sprejemala odločitve.

Že takoj ob najavi vladne namere, še posebej pa po sprejemu odloka so bili na nogah tudi drugi sindikati javnega sektorja.

V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v katero je vključena večina sindikatov javnega sektorja, članov ZSSS, in ki jo vodi Jakob Počivavšek, so v odprtem pismu vladi in ministru za javno upravo 29. septembra zapisali, da je »sprememba pogoja PCT v PC za državno upravo z vladnim odlokom sprejeta nepremišljeno, način uveljavljanja tega pogoja pa je nejasen in nelogičen«. Izrazili so prepričanje, »da je bila uvedba pogoja PC zgolj za državno upravo arbitraren in nesorazmeren ukrep, ki postavlja javne uslužbence v neenak položaj in povsem po nepotrebnem vnaša veliko nemira in nezadovoljstva med velik del ne le zaposlenih v državni upravi, temveč tudi širše. Hkrati spravlja v stisko tako delavce kot tudi delodajalce oziroma njihove predstojnike. Tudi zato, ker o uvedenih ukrepih ni bilo izvedeno nobeno posvetovanje s sindikati oziroma pridobljeno njihovo mnenje

Opozorili so tudi na »skrajno šibke pravne podlage« nekaterih določb vladnega odloka, vlado pa pozvali k bolj odgovornemu ukrepanju. »Nizanje ukrepov, ki nimajo ustrezne pravne podlage, je nesprejemljivo in hkrati tudi nerazumljivo, saj preusmerja pozornost iz vsebine, ki je še kako pomembna, na formo, ki je po našem mnenju nezakonita,« so opozorili in vlado pozvali k umiku spornega odloka. Ukrepe za varovanje in zaščito državljanov naj vlada »uveljavi na zakonit in ustaven način ob doslednem spoštovanju delitve oblasti,«, so še zapisali.

Ostri in nedvoumni so bili že nekaj dni prej tudi v Sindikatu državnih organov Slovenije, katerega predsednik Frančišek Verk je prav tako pisal vladi in pristojnemu ministru. Po njihovem je vladni odlok »neustaven in razlikovalen (diskriminatoren), saj obvezno cepljenje nalaga zgolj in samo državnim uslužbencem, in še to samo tistim, ki so zaposleni pri neposrednih proračunskih uporabnikih.« Po njihovo bi lahko tak odlok ustvaril pogoje za izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi vsem t. i. motečim uslužbencem.

Velik del javnih uslužbencev je ta odlok razumelo tudi kot prisilno cepljenje oziroma grožnjo z izgubo službe, če se cepljenju uprejo, je opozoril Verk na osnovi opažanj s terena. Dodatno negotovost pa po njegovem vnašajo tudi nejasna navodila predstojnikom državnih organov, ki zaradi tega nimajo enotnih pristopov. Pri uslužbencih države pa je ta velik tudi zaradi njihove preobremenjenosti in neenakomerne pozornosti tistim, ki delajo z varnih okolij, in njihovega nagrajevanja, čeprav delajo daleč stran od zunanjih strank in nevarnosti za svoje zdravje, je še opozoril Verk.

Share