Z reformo ministrstva za delo v nacional-liberalne vice?

11. 4. 2019

Sredi marca je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predstavilo zakonske spremembe področij socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema. Predstavili so spremembe zakonov o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), o urejanju trga dela (ZUTD) in o pokojninskem in invalidskem varstvu (ZPIZ-2).

V Delavski svetovalnici, društvu za zagovorništvo ranljivih skupin, in Svobodnem sindikatu Slovenije (SSS) kritizirajo nesprejemljive in škodljive spremembe, s katerimi, kot pravijo, MDDSZ pod taktirko Stranke modernega centra (SMC) cinično vodi slovensko družbo v nacional-liberalne vice. Ker številni drugi deležniki kritizirajo zlasti spremembe ZPIZ-2, obe organizaciji posebej opozarjata na šovinstično-merkantilistično logiko, ki veje iz predlogov sprememb ZSVarPre in ZUTD.

»S predlaganimi spremembami sveta dela in t. i. socialne države, ki jih zagovarja aktualno MDDSZ pod taktirko domnevno sredinsko-liberalne SMC, Slovenija s ciničnim sprenevedanjem (prekarnosti bomo stopili na prste s prekarizacijo) in segregacijskim nacionalizmom (za večjo integracijo tujih državljanov na slovenski trg dela gre) še naprej prepušča usodo tukajšnjih ljudi domnevno nevidni, a zagotovo brezskrbni in kruti roki Trga, za številne žal še vedno brezprizivni in vsemogoči življenjski sili,« med drugim sporočata predsednika obeh organizacij Goran Lukić in Mirsad Begić.

Zavoljo komplementarne narave in holistične prepletenosti sveta dela in blaginjskih režimov ter neustavljivih preživetvenih sposobnosti ljudi v Delavski svetovalnici in Svobodnem sindikatu Slovenije tako pozivajo MDDSZ in institucije onkraj ter nad njimi, naj zaustavijo škodljive spremembe obeh zakonov, ter da naj resnično in ne zgolj kozmetično pristopijo k reševanju izjemno slabega socialnega položaja prejemnikov nadomestila za invalidnost.

Izjava za javnost obeh omenjenih organizacij glede predlaganih sprememb socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema je sicer v celoti dostopna tukaj.

Share