Varstvo osebnih podatkov in upravljanje evidence članstva

18. 5. 2018

Ljubljana, 18. 5. 2018

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov. Seznaniti  jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter o ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki.
25.maja 2018 se prične uporabljati Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, ki prinaša nekatere novosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Udeležencem seminarja bomo predstavili spremembe predpisov, na katere je posledično vezano rokovanje s pristopno izjavo. Predstavili bomo pravilen postopek zbiranja pristopnih izjav in odgovorili na vprašanja, ki se nanašajo na delo evidence članstva.

Udeleženec ob koncu izobraževanja:

1. razume pomembnost varovanja osebnih podatkov
2. zna rokovati s pristopno izjavo v skladu z zahtevami uredbe GDPR
3. razume glavne značilnosti evidence članstva znotraj ZSSS
4. ve, kako se pravilno izpolni pristopna izjava
5. je seznanjam z administracijskimi nalogami glede evidence članstva

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom,
• predsednikom sindikatov in članom IO v podjetjih,
• delavci na območnih organizacijah ZSSS,
• strokovne službe ZSSS.

VSEBINA:

• Predstavitev zbirke podatkov o članih,
• pošiljanje podatkov (vstopi, izstopi, sporočanje sprememb),
• izpolnjevanje pristopne izjave,
• sprejem pristopne izjave.
• Varovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi (GDPR, ZVOP-1, pravilniki)
• Rokovanje s pristopnimi izjavami pred 25. majem 2018 in po nastopu veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR

Metode:

– Predavanje
– Predstavitve
– Študije primerov

Gradiva:

• Pristopna izjava
• Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS

Trajanje in lokacija seminarja:

18.5.2018, od 9.00 do 12.00
ZSSS, Velika sejna dvorana, 6. nadstropje

Predavatelji:

Služba za evidenco in pravna služba ZSSS

Kotizacija:

45,00 EUR za člane ZSSS
90, 00 EUR za nečlane

Prijave:

Prijavite se s spodnjo prijavnico do 16. maja 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Prijavnica na seminar Varstvo osebnih podatkov in upravljanje evidence članstva, Ljubljana, 18. 5. 2018

Razpis seminarja Varstvo osebnih podatkov in upravljanje evidence članstva, Ljubljana, 18. 5. 2018

Share