Neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano bo višji. Korak v pravo smer, a …

31. 8. 2022

Vlada je spremenila – sprememba je bila včeraj objavljena v uradnem listu – uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, tako da se bo neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano z zdajšnjih 6,12 evra dvignil na 7,96 evra na dan.

Toliko torej znaša povračilo stroškov za prehrano med delom, ki ni všteto v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delavec prisoten na delu štiri ure ali več.  V primeru, ko je delavec prisoten na delu deset ur ali več, pa znaša višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, po novem 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti. Spremembe, določene v uredbi, sicer začnejo veljati za povračila stroškov za prehrano med delom za september 2022 oziroma pri obračunu septembrskih plač.

Gre za enega od ukrepov, namenjenega omilitvi prehranske draginje, ki ga na načelni ravni seveda podpiramo tudi na ZSSS, kjer smo že večkrat opozorili, da je treba višino neobdavčenega povračila za prehrano med delom spremeniti tako, da bo ta usklajena z rastjo cen hrane in brezalkoholnih pijač od leta 2008 dalje, ko je bilo povračilo stroškov za prehrano nazadnje usklajeno. Je pa treba pri tem še nekaj dodati: o zvišanju zgornje meje neobdavčenega zneska povračila stroškov prehrane smo se socialni partnerji usklajevali na ekonomsko-socialnem svetu, vendar dogovora nismo dosegli, zato je bil sprejet nekoliko nižji znesek, kot smo ga predlagali sindikati. Nato je treba omeniti tudi, da avtomatično zvišanje omenjenega zneska velja samo za tiste panoge, ki imajo v svoji kolektivni pogodbi določeno, da delavcu oziroma delavki pripada strošek povračila v višini vsakokratne veljavne uredbe. Ta namreč ne definira višine izplačila, temveč določa zgolj to, do katerega zneska je izplačilo oproščeno plačila davkov in prispevkov. Neposredni učinek spremembe uredbe bo zato, kot rečeno, odvisen od ureditve v posamezni kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma v podjetniški kolektivni pogodbi, ki zavezuje konkretnega delodajalca. Zato so medtem tudi nekateri sindikati dejavnosti ZSSS že začeli pogajanja o dvigu omenjenih zneskov v svojih kolektivnih pogodbah.

Na ZSSS torej načeloma pozdravljamo dvig neobdavčenega zneska povračila stroškov prehrane, vendar pri tem opozarjamo tudi, da bo treba prevetriti celotno uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in pogledati, ali gre za ustrezno določitev omenjenega zneska, saj medtem inflacija in z njo življenjski stroški nezadržno naraščajo. Določen korak je torej narejen, vendar bo treba še marsikaj urediti … Mi bomo zraven.

Foto Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Share