Vloge in naloge odgovornosti za varnost in zdravje pri delu v podjetju/organizaciji

5. 9. 2019

Namen seminarja:
Varnost in zdravje pri delu je še vedno obrobna tema v podjetjih/organizacijah. Navedbe v poročilih Inšpektorata za delo v RS že več leč kažejo, da je stanje nespodbudno, celo zaskrbljujoče. Ni vsa krivda za to na delodajalcih, pač pa tudi na delodajalčevih službah za varnost in zdravje pri delu (strokovnem delavcu za varnost pri delu in izvajalcu medicine dela) in tudi na delavcih in njihovih predstavnikih (sindikatu, svetu delavcev), ki jim je to področje nepoznano in se zato ne vključujejo, niti takrat, ko bi se zares morali in imajo to pravico. Ambicija ZSSS je opolnomočiti in spodbuditi sindikalne zaupnike in svete delavcev k aktivnostim na tem področju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja v tistih podjetjih/organizacijah, kjer je aktiven sindikat in/ali sveta delavcev

Predavateljica:
Katja Gorišek

Termin:
Ljubljana, 5. september 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share