Z ukrepanjem proti suženjstvu 21. stoletja se ne moremo hvaliti

27. 7. 2010

ZSSS je novinarski konferenci vnovič opozorila, da je ukrepanje državnih institucij za izboljšanje in zaščito pravic ter življenja delavcev migrantov v Republiki Sloveniji počasno in neučinkovito. Da bi izboljšali življenjski položaj delavcev migrantov v Sloveniji, bi morali dopolniti zakonska določila na nekaj področjih, izboljšati meddržavne sporazume, poskrbeti za večjo učinkovitost ter strožje izpolnjevanje obstoječih zakonskih možnosti ukrepanja in večji nadzor nad delovanjem organov nadzora.

Prav tako se v Sloveniji ne moremo pohvaliti z zagotavljanjem enakopravnosti delavcev migrantov iz tako imenovanih tretjih držav, saj so državljani Bosne in Hercegovine ter Makedonije na podlagi meddržavnih pogodb prikrajšani za uveljavitev možnosti prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, če v Sloveniji nimajo stalnega bivališča. In to kljub temu, da prispevke za to zavarovanje plačujejo tako kot vsi ostali zaposleni.

ZSSS in Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije sta tudi pozvala oblasti Bosne in Hercegovine ter Slovenije k takojšnjemu popravku nesprejemljive prakse Sporazuma o socialnem zavarovanju med državama

 

Povezava na posnetek novinarske konference »Delavci migranti v primežu politike«, 22. 7. 2010

Share