Za kaj se zavzemamo?

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije kot pobudniki vključitve podlage za ustanovitev rezervnega demografskega sklada v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podpiramo ustanovitev takšnega demografskega sklada,

  • ki bo dolgoročno razbremenil javno pokojninsko blagajno, in sicer tako, da bo dolgoročno zagotavljal dodatna sredstva za financiranje javne pokojninske blagajne;
  • ki bo akumuliral in ne tekoče porabljal zbranih sredstev ter jih začel porabljati takrat, ko bo to nujno za pomoč pokojninski blagajni, predvidoma čez 15 do 20 let;
  • ki bo predvidel nove, dodatne vire sredstev, ki bi povečala skladova sredstva in mu na dolgi rok zagotovila zadostne vire za sofinanciranje izdatkov za pokojnine, saj samo kapitalske naložbe niso dovolj;
  • ki bi bil namenjen zgolj financiranju pokojnin in ne drugim ukrepom, ki jih sicer ljudje prav tako potrebujemo, vendar jih mora v okviru različnih politik zagotavljati proračun;
  • ki bo predstavljal medgeneracijski sporazum in bo sprejet po široki javni razpravi, upravljali pa ga bodo tisti, ki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ki bodo ali so prejemniki pokojnin, torej zavarovanci, mladi in upokojenci.

Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki ga sprejema državni zbor, ne pomeni nič od naštetega. Z njim ne bo mogoče zagotoviti dolgoročne varnosti pokojnin in stabilnosti pokojninskega sistema, pokojnine pa zaradi njega ne bodo višje. Prej nasprotno. Ko bodo viri nacionalnega demografskega sklada izčrpani, ne bo več sredstev, s katerimi bi bilo mogoče razbremenjevati pokojninsko blagajno.

Država mora s svojimi politikami prispevati tudi k reševanju težav, povezanih z demografsko strukturo prebivalstva v Sloveniji. V tem okviru mora sprejemati ukrepe in zagotavljati proračunske vire za njihovo izvedbo tako na področju družinske politike kot tudi pri dolgotrajni oskrbi, za katero sindikati že dolgo zahtevamo posebno ureditev z vzpostavitvijo nove oblike socialnega zavarovanja. To pa ni in ne more biti naloga demografskega sklada!

Zakona o nacionalnem demografskem skladu, kakršen je v zakonodajnem postopku, ni mogoče popraviti, treba ga je zavrniti oziroma razveljaviti in doseči širši družbeni konsenz o vsebini novega zakona o demografskem skladu, s katerim bomo odgovorili na zgoraj navedene izzive in izpolnili pričakovanja predvsem bodočih prejemnic in prejemnikov pokojnin.

Share