Za pravičnejši jutri z ustanovitvijo sindikata osebne asistence

10. 3. 2020

Februarja je bil, kot pišemo v novi številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v Ljubljani ustanovljen nov Sindikat osebne asistence (SOA). Njegov zastopnik je postal Nenad H. Vitorović iz YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa.

Novoizvoljeni zastopnik tričlanskega predsedstva Nenad H. Vitorović (na fotografiji desno zgoraj) nam je dejal, da so se za ustanovitev sindikata odločili, ker ne želijo biti več nevidni in brez glasu: »Na ustanovni skupščini se je 55 ustanovnih članic in članov sindikata odločilo, da si bomo aktivno prizadevali za izboljšanje svojega položaja ter položaja delavk in delavcev nasploh

Šele od lanskega leta je področje osebne asistence urejeno z zakonom, čeprav jo nekateri opravljajo že dvajset let. Osebna asistenca je namenjena pomoči hendikepiranim, da lahko vodijo čimbolj neodvisno življenje. »Smo njihovi prvi in neposredni podporniki, saj jim z našim psihično in fizično napornim delom omogočamo tako golo preživetje kot tudi dostojno in neodvisno življenje ter enakopravno vključenost v družbo,« pove novoizvoljeni zastopnik sindikata. Večino sredstev sicer krije država. Zaradi ne povsem domišljenega zakona so stroški za to področje lani poleteli v nebo, saj so nekateri začeli izrabljati zakonodajo in za osebno asistenco začeli zaposlovati tudi svoje sorodnike. Novoizvoljeni zastopnik pri tem opozarja, da ne bodo dovolili novih rokohitrskih sprememb, ki se na račun družbene solidarnosti z uporabniki osebne asistence napovedujejo že od junija 2019.

V proces nastajanja sindikata je bil vpleten tudi kolektiv Centra za družbeno raziskovanje (Cedra). Več o njihovi vlogi je mogoče prebrati tukaj.

Foto M. K.

Za povezovanje in solidarnost

Prav zaradi soočanja s številnimi problemi so se odločili za ustanovitev sindikata. Nenad H. Vitorović pri tem omenja, da so se zaradi sprememb z novim letom marsikateri asistentki ali asistentu znižale plače. »Marsikje so dodatki k plači neurejeni, čeprav številni delamo noč in dan, vse dni v tednu. Neurejeni so pogoji glede odmorov med delovniki, spremljanja odhodov v tujino, izobraževanj. Nadzor in strokovno vodenje je pomanjkljivo, asistenti pa nismo zaščiteni. Pojavljajo se tudi primeri spolnega nasilja in druge zlorabe. Mnogi asistenti in asistentke so preobremenjeni,« našteva težave, ki so vodile v ustanovitev sindikata. Kot so zapisali v gradivu ob ustanovitvi, so zato iz potrebe po izgradnji delavske solidarnosti med osebnimi asistenti in uporabniki ter drugimi skupinami sorodnih poklicev (npr. nege in skrbstva) ustanovili sindikat kot orodje za krepitev delavske moči v boji proti kapitalizmu. Sindikat bo deloval pod okriljem Svobodnega sindikata Slovenije (SSS). Kot nam je dejal predsednik SSS Mirsad Begić (na fotografiji levo zgoraj), ki je sindikatu pomagal pri ustanovitvi, gre tudi pri njih za tipične probleme, s katerimi se danes soočajo delavci. »Eden od njihovih pomembnejših ciljev je tudi solidarnost do drugih skupin.« Zastopnik Nenad H. Vitrović pravi, da se bodo zavzemali za povezovanje z drugimi delavskimi združenji in sindikati za boljši in pravičnejši jutri. »Hkrati bomo odprti za delavke in delavce, ki strogo vzeto niso osebni asistenti, ampak npr. negovalci, družinski pomočniki, varuhi, kot tudi za vse druge, ki bi se nam radi pridružili.« Dodaja, da so zato tudi prek svoje statutarne ureditve sledili tem načelom, določili kolektivno vodstvo in velik vpliv članstva na odločanje.

Matej Klarič

Bi brali več? Priskrbite si svoj izvod Delavske enotnosti

Share