Za voznike prihaja novo obdobje – Pred vrati nova evropska direktiva

22. 12. 2021

Slovenija bo morala najpozneje do 2. februarja prihodnje leto v svoj pravni red prenesti direktivo evropskega parlamenta in sveta 2020/1057, s katero bodo vozniki v cestnem prometu dodatno zaščiteni, uveljavljeni pa bodo tudi primerni pogoji poslovanja v dejavnosti in poštena konkurenca za cestne prevoznike. V tej dejavnosti namreč zdaj velja pravi divji zahod, najkrajšo pa potegnejo prav vozniki.

Z Goranom Jovanovičem, ki vozi tovornjak iz Slovenije v Veliko Britanijo in po drugih državah, smo se pogovarjali o tem, kaj je sam nedavno v zvezi s položajem slovenskih voznikov in z omenjeno direktivo izpostavil na srečanju Evropske federacije transportnih delavcev (ETF) in svetovne organizacije za transport v Bruslju. Kot pravi, Slovenija ni edina država, ki te direktive še ni prenesla v svoj pravni red, kot kaže, pa so to zlasti tiste države, ki se reda na tem področju zaradi kapitalskih interesov in lobistov niti ne trudijo vzpostavljati. Naj spomnimo, da v naši državi že dolga leta nimamo niti kolektivne pogodbe za cestni tovorni promet, saj se delodajalci o njej ne želijo niti pogajati.

Pogajalci, ki na evropski ravni ščitijo zaposlene v tej dejavnosti, so trdno na stališču, da odstopanj ne sme biti. Tisti, ki se ne želijo prilagoditi evropskim normam, pa morajo biti kaznovani. Kot pravi Jovanovič, se o tem, katere države naj bi bile nasprotnice uveljavljanju direktive, za zdaj še javno ne govori, jasno pa je, da si na t. i. razvitejšem zahodu močno želijo ureditve področja tako, da ne bi prihajalo do socialnega dampinga.

O direktivi v Sloveniji pristojni še ne govorijo, niti ni zaznati kakšnih aktivnosti, da bi jo začeli uveljavljati, čeprav so od lani, ko je bila direktiva sprejeta, imeli že kar nekaj časa. Pristojno za to je ministrstvo za infrastrukturo, svojo vlogo pa mora odigrati tudi ministrstvo, pristojno za delo.

Kaj prinaša direktiva?

V zvezi z napotitvijo delavcev v EU se direktive od devetdesetih let prejšnjega stoletja samo še nadgrajujejo, opozarja naš sogovornik, ta direktiva je pa po njegovem le še pika na i. V njej lepo piše, pod katerimi pogoji tistim, ki delajo v drugih državah, pripada plačilo za delo, kakršno imajo v teh državah. Jovanovič pojasni s primerom: »Na primer, vozniku, ki tovor naloži v Sloveniji in gre v ciljno državo Anglijo, tam pa ga razloži in spet naloži novega, te ure ne pripadajo. Če pa greš recimo tja razložit tovor, potem pa novega naložit v drugo državo, recimo Belgijo, in še v tretji, recimo v Nemčiji, ta tovor razložiš in naložiš novega in ga pripelješ v Slovenijo, vozniku pripadajo vse ure od naložitve v Belgiji do razložitve in naložitve v Nemčiji ter do izhoda iz Nemčije. To pa na mesec hitro nanese do 40 ur dela. In če je nemška ura plačana za voznika 10,45 evra bruto, bo voznik moral imeti prikazano na plačilni listi 400 evrov plačila.«

Slovenski avtoprevozniki seveda niso »navdušeni« nad takšno ureditvijo. Je pa jasno, da jo bodo morali po novi direktivi upoštevati, sicer bodo kaznovani in jim bo odvzeta licenca.

Zanimivo je predvsem, da za sedanjo ceno dela tudi v vzhodnih državah več ne dobijo poceni voznikov, zato jih vse bolj »uvažajo« iz nekdanjih sovjetskih republik, na primer iz Turkmenistana, ali celo z Daljnega vzhoda, denimo Filipinov. Njim prijavijo le za nekaj sto evrov plače, vse drugo pa dobijo na črno. Temu prevozniki z Zahoda ne morejo konkurirati, in zato se zavzemajo, da bi področje uredili z omenjeno direktivo. Ta predvideva tudi uporabo elektronskega tovornega lista in t. i. pametnih tahografov, kar bo preprečilo zlorabe in omogočalo boljši nadzor. Še več, države bodo morale izmenjavati podatke, kateri prevozniki spoštujejo ureditev in kateri ne, pristojni organi pa bodo lažje reagirali in kaznovali kršitelje.

Voznik Goran Jovanovič je v Bruslju suvereno in strokovno zastopal stališče SDPZ. Foto Arhiv SDPZ

Pravice je treba poznati

»Prihaja novo obdobje za voznike, marsikaj bo treba spoštovati,« je optimističen Jovanovič, a hkrati opozarja, da morajo vozniki poznati svoje pravice. Eden o temeljev evropskega prava je pravica do obveščenosti, še dodaja. Prav v omenjeni direktivi pa med drugim tudi piše, da morajo države članice sodelovati pri zagotavljanju izobraževanja in usposabljanja izvršilnih organov, delodajalci pa so odgovorni za zagotovitev, da njihovi vozniki pridobijo znanje o svojih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz direktive.

Tudi Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) bo delal v tej smeri, zagotavlja naš sogovornik, ki pozna številno zakonodajo in suvereno pravi: »Če poznaš vse te zakone in vidiš, kaj se v našem avtoprevozništvu dogaja, je to divji zahod in čisto nič drugega.« Direktiva predvideva tudi možnost, da delavec prijavi nepravilnosti inšpekciji države, kjer ji ure niso bile pravilno obračunane.

Manj kot dva meseca ima torej naša država časa, da se zelo pomembnega področja za voznike loti tako, kot je treba. Če pa bodo še delodajalci ugotovili, da jim bolj koristi sprejem kolektivne pogodbe, s katero bi bili urejeni minimalni standardi za vse avtoprevoznike, bomo lahko rekli, da smo tudi to področje uredili. Seveda pa bo potreben, vsaj dokler zadeve ne ozavestijo vsi, tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem zakonodaje na evropski pa tudi državni ravni.

»Ko bo enkrat nekdo dobil tisoč evrov kazni, ker ni pravilno uporabil kladivca na tahografu (zapisovalna oprema, ki beleži vožnjo in počitke, op. a.), se bo spametoval. Delodajalec pa naj plača trikrat več,« je prepričan Jovanovič. Z direktivo namreč prihajajo tudi tahografi nove generacije, ki bodo sami beležili zadeve, brez možnosti manipuliranja. Jovanovič pravi, da sam že uporablja tahograf prve generacije, ki avtomatsko beleži prestop meja.

Sindikat, povezan tudi s kolegi na evropski ravni, bo od pristojnih vsekakor terjal ukrepanje, voznike pa opozarjal na njihove pravice.

Mojca Matoz

Delavska enotnost

Ta članek je bil najprej objavljen v najnovejši, drugi decembrski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 79 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!

Share