Začetek uveljavljanja zakona o dolgotrajni oskrbi

10. 11. 2023

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ki ga je državni zbor sprejel poleti, začne veljati z začetkom prihodnjega leta. Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe se bodo v prihodnjih dveh letih uveljavljale postopoma, celoten paket pravic pa bo stopil v veljavo 1. decembra 2025.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo v obdobju med 13. novembrom 2023 in 1. decembrom 2025 preverjal kdo izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in ljudi obvestil z odločbo, ki jo bodo prejeli na domač naslov. Odločba bo posameznika seznanila s pogoji za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe in kako dostopati do storitev. Po trenutnih ocenah ZZZS je do vključitve v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo upravičenih okoli 1,7 milijona ljudi.

Sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bomo financirali delavci, delodajalci, upokojenci in ostali zavezanci v skladu z ZDO-sk1, z enakovredno 1-odstotno prispevno stopnjo na bruto prejemke. Redno zaposleni bomo prispevali 1 odstotek od svoje bruto plače, delodajalci en odstotek k bruto plači, upokojenci pa en odstotek svoje bruto pokojnine. Samozaposleni in kmetje bodo prispevali dva odstotka od svojih bruto mesečnih prihodkov. Zavezanci bodo prispevek začeli plačevati od 1. julija 2025 dalje, z zbranimi sredstvi namenjenimi za sistem dolgotrajne oskrbe bo razpolagal ZZZS.

Pogoje za vključitev izpolnjujejo polnoletne osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. V sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo so vključeni tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Upravičenost do dolgotrajne oskrbe bodo preverjali centri za socialno delo, ki bodo naloge v polnosti prevzeli 1. januarja 2025. Do tedaj informacije o pravicah iz dolgotrajne oskrbe zagotavlja ministrstvo za solidarno prihodnost na spletni strani http://www.gov.si/dolgotrajnaoskrba oz. na telefonski številki 080 98 10, ki je dostopna v ponedeljek med 9. in 12. uro in ob torkih, četrtkih in petkih med 9. in 12. uro ter med 14. in 17. uro. Obseg svojih pravic v sistemu zavarovanja za dolgotrajno oskrbo lahko vsak posameznik preveri na posebni spletni strani www.zzzs.si/do ter na telefonski številki 01 30 77 605.

Share