Zanima nas vaše mnenje! – Spletna anketa ZSSS

7. 3. 2019

Vabljeni k izpolnitvi spletne ankete Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) o nekaterih predlogih za naslednjo pokojninsko reformo

Želimo se posvetovati s članicami in člani sindikatov, povezanih v ZSSS, in s širšo javnostjo. Zanimajo nas vaša stališča v zvezi z napovedano pokojninsko reformo. Vabimo vas, da zato izpolnite našo spletno anketo prav do konca, vzela pa vam bo največ sedem minut. Jamčimo, da je anketa povsem anonimna in jo zato lahko izpolnite brez zadržkov. Prosimo vas, da povezavo na anketo pošljete čim več svojim znankam in znancem, da bo lahko nanjo odgovorilo čim več ljudi.

Kako in do kdaj do naše ankete?

Na svetovnem spletu bo anketa dostopna od 13. 2. 2019 do 10. 3. 2019, njene rezultate pa bomo objavili. Zanima nas vaše mnenje o različnih predlogih za reformo. Vprašali vas bomo na primer, kakšna bi po vašem mnenju morala biti upokojitvena starost in kako visoka bi morala biti pokojnina v primerjavi z vašo plačo. Med drugim vas bomo tudi vprašali o dvojnem statusu upokojencev, ki se nanaša na istočasno prejemanje pokojnine in plačila za delo upokojencev na trgu dela. Danes namreč predpisi določajo, da mora človek izbirati med pokojnino in plačilom za delo na trgu dela. Edina izjema je občasno in začasno delo upokojencev za delodajalca, ki pa je omejeno na največ 60 ur mesečno. Kaj o vsem tem menite vi? Spletna anketa je dostopna tukaj.

Politične stranke so v svoji koalicijski pogodbi med drugim napovedale tudi dvojni status upokojencev. Zakaj pri tem gre, lahko preberete v nadaljevanju.

Dvojni status

Dvojni status naj bi bil eden od ukrepov, ki omogoča upokojencem, da poleg pokojnine hkrati še vedno delajo za plačilo na trgu dela. Za omogočanje dvojnega statusa upokojenim samostojnim podjetnikom se npr. zavzema opozicijska politična stranka v Državnem zboru RS. V Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 pa je med drugim predvideno tudi, da se bodo predpisi spremenili tako, da bo upokojencem po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju ustreznih varovalk) ob ponovni vključitvi v delovno aktivnost omogočeno prejemanje celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja.

Predpisi upokojencem trenutno torej še omejujejo redno delo za plačilo. ZPIZ-2 med drugim tako v 108. členu določa, da je prenehanje obveznega zavarovanja pogoj za pridobitev pravice do pokojnine. V 116. členu pa določa, da mora uživalec starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine, ki začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, ponovno vložiti prijavo v zavarovanje in se mu v tem času pokojnina ne izplačuje. V 406. členu določa, da se morajo obvezno pokojninsko zavarovati vpisani v ustreznem registru za opravljanje samostojne dejavnosti.

Največ 60 ur na mesec

Izjemoma pa dvojni status upokojenca z omejitvami že danes omogoča ZUTD. Ta v 27.c členu določa možnost, da upokojenci po upokojitvi kljub temu kot civilnopravno pogodbeno razmerje smejo za delodajalca opravljati začasno in občasno delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu ter da neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. Urna postavka za opravljeno delo upokojenca v letu 2019 sme znašati najmanj 4,76 evra, upokojenčev skupni dohodek iz omenjenega naslova pa sme letno znašati največ 7.127,68 evra. Glede na število pri delodajalcu zaposlenih delavcev, so določene tudi omejitve obsega plačanih ur, ki jih zanj smejo opraviti upokojenci. Pri tej obliki dela ni posrednika, zato je način iskanja dela oziroma delavca prepuščen izključno delodajalcem in upokojencem. Na plačilo za to delo je določena dajatev na posebnem obračunu v višini 25 odstotkov, v breme delodajalca se plača prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85  odstotka) in  pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2019 znaša 5,03 EUR). V breme upokojenca pa se plača prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 odstotka).

Seveda pa smejo upokojenci tudi danes že opravljati delo po avtorskih in podjemnih pogodbah o delu, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor samostojno izpolnita naročilo in nista podrejena naročniku tako, kot je delavec v delovnem razmerju pri delodajalcu.

P. S.: Kot zanimivost dodajamo povezavo do prebivalstvene piramide za Slovenijo za obdobje 1971 – 2080, ki so jo pripravili na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Share