Zaostritev odloka povzročila hude stiske – Opozarjamo na diskriminacijo tujih voznikov

19. 11. 2020

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) in ZSSS pozivata vlado in pristojni ministrstvi k spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije je 12. 11. 2020 doživel spremembo, ki je posledica zaostritve omejitev prehoda državne meje (Uradni list št. 163/20).

Sprememba je povzročila hude posledice v panogi mednarodnega transporta, ki jih je treba, da se izognemo ekonomski in humanitarni krizi, nemudoma rešiti.

Deseti člen navedenega odloka je namreč spremenjen tako, da je v  14. točki, ki prehod omogoča osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje le-to dovolil samo tistim, ki odhajajo v drugo državo članico Evropske unije ali schengenskega območja. V panogi tovornega prometa je zaposlenih preko 20.000 voznikov, od katerih je vsaj tri četrtine tuje delovne sile, pretežno iz BiH, Srbije, Makedonije,.. Za te po spremembi velja, da kljub temu, da ne dela, oziroma da skladno z zakonodajo opravlja obvezen tedenski čas počitka, ne sme zapustiti Slovenije, kljub temu, da tukaj nima primernega bivališča. Glede na dejstvo, da vozniki preživijo v vozilu tudi petindvajset in več dni na mesec, je to tudi razumljivo. Pri tem jih aktivno podpirajo delodajalci, ki jih v veliki meri prijavljajo kar na naslov podjetja ali jim pomagajo najti drugi, dejansko fiktivni naslov. S tem torej, ko delodajalci in delodajalska združenja podpirajo prepoved zaposlenim, da se med počitkom vrnejo domov, se hkrati dobro zavedajo, da voznik nima drugega bivališča, kot kabino tovornjaka.

Namen evropskih uredb, ki urejajo obvezne odmore in počitke je zagotoviti voznikom, da se vrnejo k svoji družini, zato smatramo, da je predmetni Odlok tudi v nasprotju z neposredno uporabljivimi evropskimi predpisi. To kar so vozniki končno dobili z letos dopolnjeno evropsko uredbo – obveznost delodajalca, da jim najmanj enkrat v štirih tednih zagotovi preživljanje rednega tedenskega počitka doma – jim je ta vlada vzela z novim odlokom.

Hkrati pa je sedaj izrecno določeno, da  voznik rednega tedenskega časa počitka in kakršnega koli tedenskega časa počitka, ki traja več kot 45 ur, ne preživi v vozilu. Preživi ga v ustrezni in spolu primerni nastanitvi z ustreznimi spalnimi in sanitarnimi prostori, česar pa voznik v Sloveniji nima.

Po sprejemu odloka so vozniki pričeli opozarjati na svoje travme, saj so v času, ko ne delajo, ujeti v kabinah vozil na parkiriščih, brez možnosti socialne distance, brez ustreznih pogojev za bivanje, predvsem pa brez možnosti, da vidijo svojo družino. Vsled tega so za 1. december že napovedali, da bodo zapustili svoja vozila in odšli domov. Sindikat jih bo v primeru da se zanje ne poišče smotrna in življenjska rešitev, pri tem tudi podprl.

Vlada RS je s spremembo odloka in s prepovedjo združevanja družine povzročila, da je tem voznikom kršena pravica do družinskega življenja in skrbi za otroke. Velika večina njih ima namreč doma otroke, ki svojega očeta že tako in tako, zaradi narave dela,  ne vidijo precej časa. Z dodatno omejitvijo gibanja oziroma prehajanja meje, ki je posledica spremembe odloka, pa je vlada pravici do družine in  dolžnosti skrbi za otroke dala manjšo težo kot gospodarskim oziroma ekonomskim interesom. Tako gre za popolnoma nesorazmeren ukrep, ki bi utegnil predstavljati tudi kršitev Konvencije o otrokovih pravicah (pravica do obeh staršev). Hkrati pa je popolnoma nerazumno in brez kakršnegakoli razloga povzročila nedopustno diskriminacijo. Vrnitev domov je namreč dovoljena državljanom članic EU, med tem ko ostalim pa ne. Pri tem pa ne izkaže, še manj pa pojasni razloge za neenako obravnavanje in  diskriminacijo voznikov glede na njihovo narodnost oziroma državljanstvo.

Vsekakor pa sprememba odloka povzroča tudi velike psihične težave tako voznikom, ki se ne morejo vrniti domov kot tudi njihovim otrokom.

Sindikat delavcev prometa in zvez je skupaj s krovno Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pozval vlado in ministrstvi, naj nemudoma popravijo krivico, ki se je z diskriminatornim odlokom zgodila voznikom slovenskih transportnih podjetij. Pozvali smo Vlado, da nemudoma spremeni odlok na način, da odpravi krivico ki jo je z zadnjo spremembo povzročila ter da vse voznike (kot tudi vse ostale zaposlene) obravnava enako, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo oziroma ne glede na kraj stalnega bivališča (ali je le ta znotraj EU ali pa zunaj mej EU). Odgovora zaenkrat še nismo prejeli. 

Vse ostalo bo po našem mnenju diskriminacija, ki bo imela za posledico širjenje okužb v Sloveniji med vozniki, ki bodo na parkiriščih tovornih podjetij čakali na konec »prostega časa«. Zato nenazadnje govorimo tudi o varnosti in zdravju ter o žariščih prenosa okužbe v Sloveniji!

Nenazadnje: delujoč tovorni promet je za Slovenijo življenjskega pomena. Država se dobro zaveda njene pomembnosti, zato sprejema vse ukrepe, ki so potrebni za to, da naši tovornjaki nemoteno potujejo po Evropi in nam dostavljajo dobrine. Te tovornjake pa vozijo ljudje. Ljudje, ki se jim varuje svoboda gibanja do trenutka, ko nam dostavijo tovor in imamo od njih ekonomsko korist. Ko koristi več ni, pa jim zapremo vrata pred nosom. Vsi vemo, da to ni prav. Tovorni promet v Sloveniji, tako kot gradbeni sektor, ne preživi in ne obstane brez velikega števila tujih zaposlenih, ki so se vse mesece razmaha virusa izpostavljali za nas in za naše polne police in naročene paketke. Kako jim bomo povrnili?

Saška Kiara Kumer, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) 

Share