Zaščitene kategorije delavcev

13. 4. 2017

Maribor, 13. april 2017

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z zaščitenimi kategorijami delavcev, ki jih definirata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu z vrsto podzakonskih aktov. Med ranljive skupine zaposlenih, ki jih zakon ščiti, spadajo invalidi, nosečnice in doječe matere, mladi delavci, starejši delavci. Opozorili bomo tudi na tiste kategorije, ki jih zakon izrecno ne ščiti, a so vendarle ranljivi – to so ženske, deloma tudi starši in osebe, ki prevzamejo skrb in nego za svoje starše, sorodnike …

Seminarje priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• novoizvoljenim sindikalnim predstavnikom
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Kotizacija: 25,00 EUR

Share