ZSSS svetuje: Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

6. 1. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas izjema, ki jo delodajalec lahko uporabi le takrat, ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v ZDR-1 in panožni kolektivni pogodbi. Gre za razloge, ki opravičujejo sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ker gre za potrebo po delu, ki naj bi trajala zgolj omejen čas.

Nekateri od razlogov, ki jih za sklenitev takšne pogodbe predvideva ZDR-1, so nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela, opravljanje sezonskega dela, izvedba projektnega dela in podobno. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se v takih primerih lahko sklene le za čas, ki je potreben, da se delo, zaradi katerega je sklenjena, opravi.

Zakon o delovnih razmerjih tudi postavlja mejo, s katero se šteje, da gre še za potrebo po začasnem opravljanju določenega dela. Razen v posebej določenih primerih tako delodajalec ne sme skleniti ene ali več pogodb o zaposlitvi za določen čas za opravljanje istega dela, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši od dveh let. Ta omejitev pa ne velja za primere, ko je pogodba o zaposlitvi sklenjena zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca, ki je odsoten več kot dve leti, zaposlitve tujca, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, zaposlitve poslovodne osebe, vodilnega delavca ali prokurista, zaposlitve voljenega funkcionarja, ki je vezan na mandat, in za zaposlitev za opravljanje projektnega dela, če projekt traja več kot dve leti.

Če se v drugih primerih delo opravlja v obdobju, ki je daljše od dveh let, se torej šteje, da obstaja trajna potreba po opravljanju tega dela, in to ne glede na to, ali je to delo na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas opravljal isti delavec ali pa so ga opravljali različni delavci. V tem primeru se mora za opravljanje takšnega dela skleniti pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Da se potreba po opravljanju dela, tudi v primeru sklepanja pogodb za določen čas, na delovnem mestu šteje za trajno, se mora to delo na tem delovnem mestu opravljati več kot dve leti, pri čemer se trimesečna ali krajša prekinitev opravljanja tega dela ne šteje za prekinitev dvoletnega obdobja.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom, torej če je sklenjena iz razloga, ki ni naveden v zakonu ali panožni kolektivni pogodbi, če razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas v njej sploh ni naveden, če se delo na istem delovnem mestu opravlja že več kot dve leti na podlagi zaporedno sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas ali če delavec ostane na delu tudi po poteku časa, za katerega se je sklenila pogodba o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V takem primeru se torej po samem zakonu šteje, da je delavec že od vsega začetka zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, zato lahko delodajalec pogodbo odpove le po postopku in zaradi razlogov, ki so v ZDR-1 predvideni za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ne sme pa delavca iz obveznih zavarovanj odjaviti iz razloga poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, saj bi šlo za nezakonito odpoved delovnega razmerja, zaradi katere bi delavec lahko s tožbo proti delodajalcu zahteval ugotovitev delovnega razmerja za nedoločen čas.

Tudi sicer je treba izpostaviti, da mora okoliščina, ki je kot razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas navedena v pogodbi, tudi dejansko obstajati, sicer lahko delavec ravno tako uveljavlja sklenitev pogodbe za nedoločen čas. Ni torej dovolj, da je v pogodbi naveden zakonsko dopusten razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, ampak mora ta tudi v praksi dejansko obstajati.

Matija Drmota, pravna pomoč ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share