ZSSS svetuje: razporeditev dela zaradi bolniške odsotnosti

5. 11. 2019

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

V službi imamo sodelavca, ki je že dalj časa odsoten zaradi bolezni. Njegovo delo sedaj opravljamo preostali zaposleni. Ali je to v skladu z zakonodajo in ali bi delodajalec moral koga zaposliti namesto njega?

Organiziranje delovnega procesa je v domeni delodajalca, ki pa lahko uporabi različne načine, kako priti do optimalne organizacije. Kakšne ukrepe bo delodajalec izbral v konkretnih primerih nadomeščanja odsotnih sodelavcev, je težko reči, vendar gredo lahko prilagoditve v smeri razporeditve dela med ostale zaposlene ali v smeri novih zaposlitev.

Razporeditev dela je lahko v obliki dela preko polnega delovnega časa, uvedbe neenakomernega delovnega časa ali pa v obliki odreditve začasnega opravljanja drugega ustreznega dela med preostale zaposlene. Pri tem je pomembno, da delodajalec upošteva omejitve iz naslova prerazporeditve delovnega časa, torej trajanja delovnega tedna, spoštovati mora čas počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenski počitek. Pazljiv mora biti tudi pri odrejanju dela preko polnega delovnega časa; držati se mora zakonskih omejitev (iz 144. člena ZDR-1) in prepovedi, kot so na primer soglasje za nadurno delo pri starejših delavcih ali pa prepoved nadurnega dela delavcem s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju itd.

Temeljna delavčeva obveznost

V zvezi z nadomeščanjem začasno odsotnega delavca tako, da njegove naloge začasno opravlja nekdo od delavcev, ki so pri delodajalcu že zaposleni, velja poudariti, da je temeljna obveznost delavca iz delovnega razmerja opravljanje dela. Delavec mora vnaprej vedeti, kakšno delo bo opravljal po pogodbi o zaposlitvi. Če se vsebina dela spremeni, je potrebna sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, po 49. členu ZDR-1. Nova pogodba oziroma spremenjena pogodba velja, ko nanjo pristane druga stranka, kar se izkazuje s podpisom nove pogodbe oziroma aneksa pogodbe o zaposlitvi.

Če bo začasna odsotnost delavca pričakovano trajala dalj časa (težja bolezen, poškodba …), ima delodajalec vedno tudi možnost urediti nadomeščanje začasno odsotnega delavca z zaposlovanjem novih delavcev, saj gre pri tem za utemeljen razlog sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz 54. člena ZDR-1. Zaposlitev za določen čas iz naslova nadomeščanja začasno odsotnega delavca se ne omejuje s časovno omejitvijo dveh let, ampak lahko nadomeščanje traja do vrnitve delavca, zato je v sodni praksi zavzeto stališče, da je potrebno v takšni pogodbi navesti ime začasno odsotnega delavca, ki se ga nadomešča. V takšnih primerih z novo zaposlitvijo delodajalec doseže, da delovni proces nemoteno poteka dalje ne glede na odsotnosti, hkrati pa z dodatnimi obremenitvami ne obremenjuje drugih sodelavcev.

Tanja Krstova, pravna pomoč ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share