Kaj ob trideseti obletnici delovanja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije sporočajo in kako gledajo na skupno prehojeno pot sindikati dejavnosti ZSSS? Delimo njihova sporočila.


Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 


Sindikat finančnih organizacij Slovenije

 


Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije


Sindikat delavcev trgovine Slovenije


Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije


Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije


Sindikat upokojencev Slovenije


Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije


Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije


Sindikat kemične, nekovinske in gumarske Slovenije


Sindikat obrti in podjetništva


Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovane industrije Slovenije


Sindikat kulture in narave Slovenije


Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije


Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije


Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije


Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije


Svobodni sindikat Slovenije


Sindikat Mladi plus


Sindikat športnikov Slovenije


Sindikat državnih organov Slovenije


Sindikati delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Share