Solidarno. Za socialno pravičnost

Bliža se konec petletnega mandatnega obdobja v ZSSS in v naši organizaciji že leto dni potekajo intenzivne priprave na njen kongres. Ta bo 4. oktobra v Ljubljani.

Kongres je najvišji organ ZSSS in se sklicuje najmanj vsako peto leto. Skliče ga predsedstvo ZSSS, ki je med sklicem kongresov tudi njen najvišji organ. Predsedstvo prav tako sprejme rokovnik vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih priprav na kongres, imenovalo pa je tudi komisije za spremembe na določenih področjih. Na tokratnem kongresu bo spremenjen tudi najvišji akt ZSSS, statut.

Tudi letošnji kongres bo v duhu časa seveda prinesel nekatere spremembe, a ZSSS, ki je bila ustanovljena na 1. kongresu 7. aprila 1990, ostaja na svoji poti in zvesta načelom sindikalnega boja. Tokratni kongres bo že njen deveti in bo redni, namenjen pa sprejemu programa in izvolitvi vodstva ZSSS za naslednje mandatno obdobje.

Delegatke in delegati kongresa, ki so bili določeni po dogovorjenem ključu, bodo tako oktobra, kot določa sedaj veljavni statut ZSSS, obravnavali in sprejemali program organizacije ter druge programske dokumente in njihove spremembe, obravnavali in sprejemali poročilo o delu ZSSS in poročilo njenega nadzornega odbora. Na dnevnem redu bodo tudi spremembe statuta, skladno z njim pa bodo naši delegatke in delegati tudi opravili volitve vodstva ZSSS. Pričakovati je tudi razpravo in sprejem drugih pomembnih dokumentov, ki jih bodo kongresu predložili različni organi organizacije, njeni sindikati ter druge oblike organiziranosti ZSSS.

Kongres je torej pomemben dogodek za našo organizacijo, saj zaključuje določeno obdobje in predstavlja prvi korak v novo. Hkrati je to slovesen dogodek naše organizacije, na katerem tudi pokažemo, kaj smo naredili in dosegli.

Tole je naša spletna info točka – vsebine dodajamo in osvežujemo sproti –, na kateri bodo dostopne vse glavne informacije ter druge vsebine in materiali v zvezi z 9. kongresom ZSSS, o katerem bomo seveda pisali tudi v našem glasilu Delavska enotnost ter vas obveščali o njem tudi prek drugih naših informacijskih kanalov.


Ne prezrite:

Novim bojem in podvigom naproti! Lidija Jerkič in Boštjan Medik v nov mandat z visoko podporo delegatk in delegatov

Share