21. junija 2018
Kabotažo želijo dodatno liberalizirati
14. junija 2018
Prvi odziv ZSSS na priporočila OECD
13. junija 2018
SDOS pozval pristojne k ureditvi izvajanja gradbene zakonodaje
7. junija 2018
Kdo je delodajalec?
4. junija 2018
ZSSS vlado spet pozvala k podpori o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja

ZSSS aktualno

Bolj prožni predpisi glede počitka voznikov tovornjakov in nadaljnja liberalizacija kabotaže bodo prizadeli poklicne voznike in zmanjšali varnost na cestah, opozarja evropska sindikalna federacija transportnih delavcev. Tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije …

V delovnem razmerju in na t. i. trgu dela sta ključna akterja delavec in delodajalec. Če so se slovenski teoretiki tega področja v zadnjem času predvsem in zelo ukvarjali s pojmom »delavec« in poskušali …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) še enkrat pozvala, naj Slovenija neha nasprotovati sprejemanju direktive EU o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. …

ZSSS stališča

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju …

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila …

ZSSS člani

Konferenca sindikatov upravnih enot Republike Slovenije, sestavni del Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) je ministrstvi za javno upravo in za okolje in prostor pozvala, naj poskrbita za zakonito izvajanje nove gradbene zakonodaje, ki se …

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je na današnjem 13. športno-rekreativnem srečanju članov in članic v ljubljanskem parku Tivoli javnost seznanil s pričakovanji in zahtevami upokojencev pred volitvami 2018. Hkrati je Sus vlado v odstopu pozval …

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) je prejšnji petek, 25. 5. 2018, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) odgovoril na njihovo pojasnilo glede razmer na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo …

Sindikalna lista

junij 2018