Ali lahko koristim letni dopust v času šolskih počitnic?

6. 9. 2019

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Koriščenje letnega dopusta ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in posamezna kolektivna pogodba dejavnosti. Delodajalec je v skladu z ZDR-1 dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, s tem da mora en del izrabe dopusta trajati najmanj dva tedna. Delodajalec sicer lahko odreče izrabo dopusta v določenem obdobju, če delovni proces izrabe ne omogoča, vendar pa že ZDR-1 določa, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti dopust v obesgu najmanj teden dni – v času šolskih počitnic.

Že po zakonu mora torej delodajalec delavcu, ki ima otroka, ki obiskuje osnovno šolo, odobriti vsaj teden dni dopusta med počitnicami, ne glede na potrebe delovnega procesa. Dodatno pa tudi marsikatera kolektivna pogodba dejavnosti določa, da si mora delodajalec prizadevati, da delavcem – staršem šoloobveznih otrok, zagotovi lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, predvsem tudi pri koriščenju letnega dopusta v času šolskih počitnic. Določbe o takšnem koriščenju dopusta so lahko prisotne tudi v podjetniški kolektivni pogodbi ali drugih aktih podjetja, še posebej če je delodajalec nosilec certifikata Druižini prijazno podjetje.

Delodajalec torej lahko tudi delavcu s šoloobveznim otrokom odkloni koriščenje dopusta zaradi razlogov delovnega procesa, vendar je pri tem bistveno bolj omejen, kot pri ostalih delavcih, saj tedna dni dopusta v času šolskih počitnic delavcu ne sme odreči. Prav tako bodo lahko pomembne tudi določbe kolektivnih pogodb oziroma aktov delodajalca, ki bodo različne od primera do primera, načeloma pa iz njih namreč izhaja vsaj, da mora delodajalec v času šolskih počitnic pri razporejanju dopustov dati prednost delavcem, staršem šoloobveznih otrok.

Razporejanje delovnega procesa je v pristojnosti delodajalca, vendar mora ta ob tem upoštevati minimalne omejitve, ki jih v zvezi s tem določajo predpisi. Zaradi tega je potrebno z razporejanjem dopustov potrebno pričeti zgodaj, še posebej v večjih podjetjih. Delavec pa si bo spoštovanje pravice do koriščenja dopusta najlažje zagotovil, če bo koriščenje dopusta napovedal, čim bo to mogoče.

Problematična situacija nastane, če kljub vsemu delodajalec delavcu ne omogoči koriščenja niti tedna dopusta med šolskimi počitnicami. Ker vsak postopek potrebuje svoj čas, je potrebno čim prej ukrepati, pri čemer članom sindikata lahko pomaga pristojna regijska oziroma območna organizacija ZSSS.

Poleg sindikalnega pritiska je mogoča tudi prijava na Inšpektorat za delo, pri čemer predlagamo, da se zahteva takojšnji inšpekcijski nadzor, saj ta po zaključku šolskih počitnic ne bo več smiseln. Poleg tega ima delavec na voljo tudi sodno pot preko zahteve za odpravo kršitev, vendar pa je po vsej verjetnosti zaradi dolžine sodnega postopka ta možnost zgolj teoretična. V kolikor pa delavcu zaradi kršitve določb o koriščenju dopusta nastane škoda, lahko od delodajalca zahteva tudi odškodnino.

Kot pri vsakem uveljavljanju pravice je torej tudi tu potebno hitro ukrepanje. Idealno je, da se za koriščenje dopusta zaprosi čimprej, da bodo zaposleni na ZSSS, ki vam bodo v primeru zapletov nudili pomoč, imeli dovolj časa, da se bodo vsa nesoglasja razrešila še pred datumom, ko se bo dopust začel dejansko koristiti.

Matija Drmota, pravna pomoč ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share