Iz tujine: Ali želi Evropska komisija ogroziti pravico do stavke?

27. 9. 2022

Pravica do stavke bi lahko bila spodkopana z novo zakonodajo EU, katere namen je zagotoviti, da enotni trg prenese krize, kot je pandemija novega koronavirusa, je pokazala pravna analiza Evropske konfederacije sindikatov (Etuc).

V predlogu Evropske komisije je tudi predlog uvedbe instrumenta za izredne razmere na enotnem trgu (SMEI), s katerim bi v izrednih razmerah uvedli ukrepe za zagotovitev prostega gibanja ter razpoložljivosti osnovnega blaga in storitev med vsako prihodnjo krizo. Del te reforme je tudi razveljavitev obstoječe uredbe o delovanju enotnega trga, ki izrecno ščiti pravico do stavke. V novo zakonodajo ni vključen noben tak zaščitni ukrep, so še pred uradno objavo uredbe, ki jo predlaga komisija, sporočili iz Etuca. Izrazili so zaskrbljenost sindikatov, da bi stavko lahko šteli za »krizo«, kar bi spodkopalo kolektivno delovanje in kršilo mednarodne pravice, kot sta Listina EU o temeljnih pravicah in Socialna listina.

Etuc je zato pozval Evropsko komisijo, »naj okrepi zaščitne ukrepe za temeljne pravice v tej zakonodaji, zlasti ko gre za socialne, delavske in sindikalne pravice«. Konfederalna sekretarka Etuca Isabelle Schömann je dejala, da sta pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini pokazali pomen kolektivnih pogodb, ki jih sklepajo sindikati, da zagotovijo prožno gospodarstvo, ki upošteva potrebe delavk ter delavcev in državljanov med takšnimi krizami. Pravica do stavke je po njenih besedah neločljiva od pravice delavk in delavcev do kolektivnega pogajanja »in je kot take ni mogoče omejiti z ukrepi za izredne razmere. Pripravljenost na krizo in odziv nanjo se nikoli ne smeta uporabljati kot sredstvo za spodkopavanje ali omejevanje temeljnih pravic. Spoštovanje delavskih pravic je temeljnega pomena za socialno tržno gospodarstvo EU in ga nikoli ne moremo obravnavati kot oviro za delovanje enotnega trga

Share