Dan solidarnosti – poziv članom in članicam

10. 8. 2023

Solidarnost je ena od temeljnih vrednot Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in prav vsi, ki smo del ZSSS družine, po najboljših močeh pomagamo v odpravljanju posledic poplav. Vseeno smo za 14. 8, slovenski dan solidarnosti pripravili dodaten poziv k aktivaciji naših vrst, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Spoštovane članice, spoštovani člani,

včeraj je Državni zbor Republike Slovenije brez glasu proti sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Med drugim je v zakonu ponedeljek, 14. 8. 2023, razglašen za dan solidarnosti. Gre za dan, ki je predviden kot dela prost dan* in dan, ko naj bi vsak od nas, po svojih najboljših močeh pomagal vsem, ki so se znašli v stiski po poplavah.

*Glede na to, da gre za dan, ki je z zakonom razglašen za dela prost dan, je na podlagi določbe 166. člena ZDR-1 delavec ta dan prost svoje obveznosti. Prav tako ta dan ni možno šteti v redni letni dopust (ne glede na to, kdaj je bil odobren), prav tako pa ima delodajalec obveznost plačila nadomestila plače za ta dan. V kolikor pa delovni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela na dela prost dan, lahko delodajalec delavcu odredi opravljanje dela, s tem da mu mora za ta čas izplačati dodatek za delo na dela prost dan, skladno z določbami kolektivne pogodbe in/ali internih aktov. Odvisno, kaj je za delavca ugodneje.

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vemo, da so prizadeti številni člani in članice naših sindikatov dejavnosti, njihovi družinski člani, prijatelji. In prav vsem želimo pomagati. Prav tako pa se zavedamo, kako je pomembno pomagati na primeren, organiziran način, da pomoč doseže vse. Čim prej in čim bolje.

Zato: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, z vsemi zaposlenimi, sodelavci, sodelavkami, območji in sindikati dejavnosti – bo na dan solidarnosti pomagala. Prav tako pozivamo vse člane in članice, da se pridružite kot prostovoljci v aktivnostih čiščenja, saniranja ali prispevanja pomoči, kolikor vam razmere dopuščajo.

Vse člane in članice, sodelavce in sodelavke tako pozivamo, da se v ponedeljek, 14. 8. 2023 pridružimo eni od organiziranih oblik pomoči na terenu. Predlagamo, da se v čim večjem številu prijavimo v spletno aplikacijo Poplave 2023 ali v seznam prostovoljcev pri Slovenski filantropiji. Tisti, ki imate v svojem okolju organizirane pobude, se seveda pridružite tam, prosimo le, upoštevajte navodila pristojnih služb. Pomagati namreč želimo odgovorno, prav tako pa ne pozabimo na lastno varnost!

Na tem mestu se ponovno iskreno zahvaljujemo čisto vsem, ki v odpravi posledic že sodelujete; gasilcem in gasilkam, vojakom in vojakinjam, policistom in policistkam, reševalkam in reševalcem, zdravstvenim delavcem in delavkam, civilni zaščiti, nevladnim organizacijam, prostovoljcem in vsem ostalim, ki dokazujete, da smo solidarni boljši in zmoremo več. Skupaj smo močnejši!

Solidarni pozdrav!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Share