Dan za znanje: Vabimo vas na dogodke svetovalnih središč

24. 9. 2020

V okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga se ZSSS pridružuje letošnjim Dnevom svetovalnih središč, ki potekajo med 23. in 25. septembrom. Ti se tradicionalno odvijajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odrasli odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen takih dogodkov je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah.

V okviru projekta so naše regijske mreže pripravile številne dogodke, ki smo jih poimenovali s skupnim imenom Dan za znanje. Z njimi želimo promovirati pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc in informirati ter svetovati v podjetjih o možnosti izobraževanja zaposlenih.

Vabimo vas na dogodke svetovalnih središč!

Seznam dogodkov z informacijami o kraju in času izvedbe je dostopen na tej povezavi.

Share