Delamo – Kaj?

18. 4. 2019

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila, kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki sindikatov in kaj sindikati lahko naredijo za člane.

Predavateljica:
Lidija Jerkič

Termin:
Ljubljana, 18. april 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share