Delamo – kaj?

12. 4. 2018

Ljubljana, 12. april 2018

Namen seminarja: Seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki sindikatov in kaj sindikati lahko naredijo za člane. Dobili bodo odgovor, kaj ima član od sindikata. Pa tudi, kaj lahko član naredi za sindikat.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov,
• sindikalnim funkcionarjem.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• vedo, kaj je sindikat, in kje sindikati delujejo,
• poznajo področja delovanja sindikatov,
• poznajo organiziranost ZSSS in sindikatov dejavnosti,
• razumejo, kako so sindikati vpeti v družbo.

VSEBINA:

1. sklop:
– Kaj je sindikat in kaj je Zveza?
– Kaj delajo sindikati in kaj Zveza?
– Kako smo organizirani?

2. sklop:
– Področja dela na ravni države
– Gospodarska politika in trajnostni razvoj
– Trg dela, delovna razmerja in zaposlovanje
– Pravna varnost

3. sklop:
– Sistem in politika plač
– Socialna politika
– VZD
– Enake možnosti
– Izobraževanja in usposabljanja
– Kako delujemo?
– Informiranje
– Sodelovanje v mednarodnih okvirih

Metode:
• Predstavitev
• Razprava

Gradiva:
– Power point prezentacija

Trajanje:
3 ure

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev (ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade)

Predavatelj:
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Termin:
12. april 2018, Ljubljana

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 5. aprila 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Kotizacija:
45,00 EUR za člane, 90 EUR za druge.

Prijavnica na seminar Delamo – kaj?, Ljubljana, 12. 4. 2018

Razpis seminarja Delamo – kaj?, Ljubljana, 12. 4. 2018

 

Share