Delavci ne smejo trpeti posledic zaradi nespoštovanja obveznosti delodajalcev in neodgovornosti države

3. 7. 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v ponedeljek, 3. julija 2017, predstavili pobudo (glej pripeti dokument), s katero bi državni organi lahko odpravili posledice dokončnega prehoda na nov sistem poročanja o prispevkih za socialno varnost za delavke in delavce, za katere delodajalci ne oddajo ustreznih informacij državnim organom.

ZSSS predlaga, naj Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) na podlagi dostopnih podatkov izračuna zadnje trimesečno plačno povprečje delavca, za katerega delodajalec kljub zakonskim obveznosti ne poroča o višini prispevkov, jih naloži v plačilo delodajalcu, mu omogoči prerekanje, vendar pa po preteku razumnega roka samostojno izterja ta sredstva od delodajalca, prizadetega delavca in njegovo sindikalno organizacijo pa obvesti o teh razmerah.

Predstavniki ZSSS – izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko, predsednik ZSSS Dušan Semolič in izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm – so poudarili, da želijo s pobudo, naslovljeno na Furs, ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za finance (MF), poslano v vednost tudi inšpektoratu za delo in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) odgovoriti MF (glej pripeti dokument), ki je na podobno aprilsko pobudo sveta Zpiz (glej pripeti dokument) odvrnilo, da Furs nima podatkov, da bi lahko samostojno izpolnil podatke o prispevkih, ko delodajalec ne izpolni te svoje zakonske obveznosti.

S tem ZSSS išče rešitev za problem po koncu prehodnega obdobja, s katerim država v že tradicionalnem procesu zmanjševanja administrativnih bremen vpeljuje rešitev, po kateri bodo delavke in delavci, za katere delodajalci pristojnim državnim organom (v prvi vrsti Fursu) prek t. i. REK obrazca ne poročajo o prispevkih za socialno varnost, z letom 2018 ostali tako brez pokojninske osnove kot brez pokojninske dobe – do takrat ureditev tistim delavcem, za katere delodajalci niso poročali, priznava vsaj pokojninsko dobo.

Predstavniki ZSSS so še enkrat kritično zavrnili že ponarodelo medsebojno izgovarjanje državnih organov, neodgovornost pristojnih glede te delodajalske tatvine delavk in delavcev, prelaganje odgovornosti na delavce, da sami izterjajo neplačane socialne prispevke, za katera je obvezan delodajalec, zbira in deli pa jih država, ter malomarno držo državnih organov in neodgovorno ravnanje pristojnih.

Poudarili so, da s pobudo za dopolnitev predpisov (ZPIZ-2, ZDavP-2, ZMEPIZ-1) predlagajo rešitev, ki bo z novim letom preprečila dodatno oškodovanje že tako okradenih delavk in delavcev (zadnje mesece je v Sloveniji približno štiri tisoč t. i. nepredlagateljev davčnih obračunov).

Pobuda ZSSS za ureditev problema neoddaje REK obrazcev po 1. 1. 2018

Odgovor MF Zpizu glede ureditve problema neoddaje REK obrazcev po 1. 1. 2018

Pobuda Zpiz za ureditev problema neoddaje REK obrazcev po 1. 1. 2018

 

 

Share