Ob 8. marcu opozarjamo: Delodajalci in vlade naredijo premalo za odpravljanje nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu

8. 3. 2021

ZSSS se je pridružila kampanji Evropske konfederacije sindikatov (Etuc), ki ob 8. marcu poziva vlade k ratifikaciji konvencije Mednarodne organizacije dela št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, ki bo v veljavo stopila z letošnjim letom.

Tveganje za nasilje in nadlegovanje se v kriznih časih poveča, na to nas opominja tudi izbruh pandemije covid-19. V času ukrepov, uvedenih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se je povečalo nasilje v družini in v partnerskih odnosih ter na delovnih mestih. Še zlasti se je povečalo število napadov na delavke in delavce, ki delajo v prvih bojnih vrstah pandemija, kot so zdravstveni delavci in oskrbovalci, prevozniki, čistilci in zaposleni v trgovinah, med njimi je veliko žensk. Po podatkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) iz leta 2012 je v EU 11 odstotkov žensk doživelo spolno ali/in fizično nasilje na delovnem mestu, 16 odstotkov žensk pa je poročalo, da so najbolj resno nasilje, ki ga ni povzročil partner, doživele v službi.

Raziskava, ki jo je v začetku leta 2021 med sindikalnimi voditeljicami v 21 evropskih državah izvedla Evropska konfederacija sindikatov, je pokazala, da delodajalci, zakonodajalci in izvršilni organi ne naredijo dovolj za odpravljanje nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu:

  • 16 odstotkov anketiranih meni, da so delodajalci posodobili protokole za obravnavanje nasilja na delovnem mestu s prepoznavanjem in obravnavanjem spletnega nadlegovanja povezanega z delom na domu;
  • 23 odstotkov jih meni, da delodajalci naredijo dovolj za boj proti nasilju in nadlegovanju vključno z naslavljanjem spletnega nadlegovanja;
  • 16 odstotkov meni, da nacionalna zakonodaja zagotavlja dovolj močen okvir za spopadanje z nasiljem in nadlegovanje na delovnem mestu, vključno s spletnim nadlegovanjem;
  • 17 odstotkov jih meni, da se nacionalni zakoni za preprečevanje nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu, vključno s spletnim nadlegovanjem učinkovito izvajajo v praksi.

V ZSSS smo ministrstvo za delo in vlado že večkrat pozvali, naj nemudoma prične s postopkom ratifikacije konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, ki bo v veljavo stopila z letošnjim letom. S tem bi se Slovenija pridružila prvim evropskim državam, ki so že ratificirale konvekcijo (Italija kot prva) oziroma so pričele s postopkom ratifikacije, in dala jasen signal, da sta nasilje in nadlegovanje v sferi dela nesprejemljiva.

Gre za prvi mednarodni delovni standard, ki obravnava nasilje in nadlegovanje v svetu dela ter predvideva učinkovite ukrepe za njuno odpravo in zaščito žrtev. Vlade in delodajalci, ki so poleg sindikatov članice ILO so se strinjale s vsebino konvencije in se zavezale, da bodo izboljšale nacionalne zakone, storitve ter postopke za preprečevanje in odpravljanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela. Konvencija vlade in delodajalce zavezuje tudi k ublažitvi vpliva nasilja v družini, tudi kadar je delovno mesto dom zaposlenega. Spodbuja se ukrepe kot je dopust za žrtve, začasna zaščita pred odpuščanjem ter druge oblike podpore žrtvam nasilja v družini na delovnem mestu. Nadlegovanje se vse bolj seli tudi na splet. Trend dela na domu se nadaljuje in s tem povečano tveganje za nasilje ostaja realnost.

Namestnica generalnega sekretarja ETUC Ester Lynch je ob tej priložnosti povzela: »Nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu je za mnoge ženske nesprejemljiva resničnost. Jasno je, da politike, postopki in preventivni ukrepi delodajalcev ne sledijo realnosti, ki jo prinaša covid-19. Pandemija je ustvarila dodatne grožnje ženskam na delovnih mestih, ne glede na to ali gre pri tem za nasilje s strani strank oz. uporabnikov, ki ne želijo upoštevati varnostnih pravil za zajezitev covid-19, nove oblike spletnega nadlegovanja ali povečanje nasilja v družini pri delu na domu. Delavke se bojijo spregovoriti, saj se sedaj vsi bojijo za svoje delo. Po covid-19 želimo zgraditi boljšo novo normalnost. Delovna mesta brez nasilja in nadlegovanja bi morala biti del te enačbe. Vlade so dolžne ratificirati konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 190 in s tem ženskam zagotoviti učinkovitejšo zaščito pred nasiljem in nadlegovanjem, ne glede nato kje delajo, na delovnem mestu ali doma.« V Odboru ZSSS za enako možnosti pa dodajamo: »Konvencija predstavlja nov mejnik pri obvladovanju psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu in bo pripomogla k grajenju bolj spoštljivih odnosov v delovnih okoljih ter večji zaščiti žrtev. Vsaka delavka (in delavec) ima ne glede na zaposlitveni status pravico do dela v delovnem okolju brez strahu pred nasiljem in nadlegovanjem, vključno z delom na domu. Ratifikacija omenjene konvencije bi pomenila, da Slovenija tudi v mednarodnem okviru daje jasno sporočilo, da sta nasilje in nadlegovanje nesprejemljiva in nimata mesta v svetu dela.«

Več informacij o konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 190 pa je mogoče najti na tej povezavi.

Share