Delovni čas

17. 5. 2018

 

Nova Gorica,  17. 5. 2018

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov iz zasebnega sektorja o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom zaposlenim v zasebnem sektorju
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij v zasebnem sektorju.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta
• Prepoznajo neustrezno ureditev

VSEBINA:
1. Delovni čas
• Definicija delovnega časa
• Polni delovni čas
• Nadurno delo
• Dodatno delo
• Razporejanje delovnega časa
• Nočno delo

2. Odmori in počitki
• Odmor med delovnim časom
• Dnevni počitek
• Tedenski počitek

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela
• Trajanje letnega dopusta
• Sorazmerni del letnega dopusta
• Izraba
• Druge odsotnosti z dela

Metode:
• Delo v skupinah
• Predstavitev

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

Termin izvedbe:

• Nova Gorica, 17. maj 2018

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 10. maja 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Kotizacija:
45,00 EUR za člane ZSSS in 90 EUR za nečlane

Prijavnica na seminar Delovni čas, Nova Gorica, 17. 5. 2018

Razpis seminarja Delovni čas, Nova Gorica, 17. 5. 2018

Share