Vabimo na izobraževanje o delovnem času za člane in članice ZSSS

19. 3. 2021

V okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga nadaljujemo s sklopom e-izobraževanj za člane in članice ZSSS.

Na podlagi potreb našega članstva smo razvili štiri programe izobraževanja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: trg dela, ekonomsko področje, varnost in zdravje pri delu ter osnove digitalizacije. E-izobraževanja so za člane in članice brezplačna, izvajajo pa jih strokovni sodelavci na projektu z omenjenih področij. Do konca junija 2021 bomo izvedli dvajset e-izobraževanj, vsako v petih ponovitvah.

Člane iz pomurske in podravske regije vabimo na e-izobraževanje »Delovni čas«, izvajalke Maje Konjar, ki bo potekalo od 1. aprila do 9. aprila 2021. Prosimo vas, da novico o e-izobraževanju delite med svoje člane in članice.

E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja, saj vse aktivnosti, povezane z izobraževanjem, udeleženec oziroma udeleženka opravi prek računalnika, ko mu to čas dopušča. Potekalo bo v sklopu e-učilnice ZSSS, na spletnem portalu za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete zgolj internetno povezavo, uporabniško ime in geslo, ki ju dobi ob prijavi na e-izobraževanje.

Izobraževanje je sestavljeno iz uvodnega srečanja, ki bo v četrtek, 1. aprila, prek video povezave, temu pa sledi samostojno osemdnevno e-izobraževanje, med 2. in 9. aprilom.

S prijavljenimi udeleženci in udeleženkami bomo pred izvedbo uvodnega srečanja (termin bomo uskladili z udeleženci) testirali delovanje video povezave. Na uvodnem štiriurnem srečanju se bomo seznanili z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa namenili kratkemu predavanju izvajalke Maje Konjar. E-izobraževanje poteka ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke. Je interaktivno, kar pomeni, da udeleženci oziroma udeleženke ne bodo le prebirali vsebine, ampak pridobljeno znanje preverjali s kratkimi učnimi testi za utrjevanje in z oddajanjem nalog ob pomoči mentorice.

Namen izobraževanja je predstaviti udeležencem osnove zakonske ureditve delovnega časa, odmorov in počitkov, letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, pa tudi, kako so ta vprašanja urejena v kolektivnih pogodbah različnih ravni in splošnih aktih delodajalca. Udeleženci in udeleženke bodo izvedeli, kakšne so pravice in obveznosti delavca v zvezi z delovnim časom, njegovo razporeditvijo, nočnim delom, nadurnim delom, odmori in počitki, določitvijo pripadajočega letnega dopusta in drugih odsotnosti ter njihovo izrabo. To bo omogočilo, da prepoznajo morebitne kršitve in nepravilnosti ter argumentirano zahtevajo njihovo odpravo.

Na izobraževanje se lahko do petka, 26. marca, prijavite prek spletnega obrazca, dostopnega TUKAJ.

Share