Aktualno: Dopust za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan

13. 8. 2021

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije (SOPS), ki je del ZSSS, so se pred dvema letoma zavzeli za to, da imajo dodaten dan plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan tudi delavke in delavci iz zasebnega sektorja.

Pozneje je sindikat s svojo pobudo uspel, saj je bila potem v uradnem listu konec decembra 2019 objavljena dopolnitev zakona o delovnih razmerjih oziroma njegovega 165. člena, ki staršem prvošolčkov po novem prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.

Ker gre za izredni dopust – pri tem 165. člen ZDR-1 pravi naslednje:

(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer

  • lastne poroke,
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujše nesreče, ki zadane delavca,
  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan, ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan,

– ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred.

Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga delavec oziroma delavka lahko izrabi le na prvi šolski dan (ne prej in ne pozneje). Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Sicer pa trenutno še ni znano, kako bo zaradi izbruha novega koronavirusa pravzaprav potekalo novo šolsko leto. Toda kljub temu velja poznati svoje pravice.

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share