Odsotnost zaradi spremstva otroka v šolo upravičena: SOPS uspel s svojo pobudo

7. 1. 2020

Lani poleti smo na naših straneh objavili pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (SOPS), ki je del ZSSS, o takojšnji obravnavi vprašanja diskriminacije otrok in staršev, zaposlenih v zasebnem sektorju. Sindikat se je takrat zavzel za to, da imajo dodaten dan plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan tudi delavke in delavci iz zasebnega sektorja. Zdaj sporoča naslednje:

»Se še spomnite naše pobude, s katero smo uspeli prepričati poslance in poslanke DZ? Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je edini v Sloveniji zaznal nedopustno razliko med delavci javnega in zasebnega sektorja ter z jasnim pozivom sam dosegel spremembo zakona o delovnih razmerjih.

V Uradnem listu RS, št. 81/19, z dne 27. decembra 2019, je bil objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki dopolnjuje 165. člen ZDR-1 in po novem delavcu omogoča plačano odsotnost z dela tudi v primeru spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan.

Dopolnjen 165. člen se po novem glasi:

165. člen

(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer

  • lastne poroke,
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujše nesreče, ki zadane delavca,
  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan,

ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan.

ZDR-1B začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.«

Share