Za dostojno plačilo in delo v trgovini! Nedelj ne damo!

8. 12. 2023

Danes je v domu sindikatov potekala novinarska konferenca, na kateri je sindikat delavk in delavcev trgovine predstavil razmere v panogi in razloge za zbiranje podpisov pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini Nedelj ne damo!

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) so danes začeli zbirati podpise pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini. Te bodo zbirali do 22. decembra, vmes pa so že začeli sindikalne aktivnosti, saj so zahteve delodajalcev v pogajanjih za novo kolektivno pogodbo zanje nesprejemljive.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal generalni sekretar SDTS Ladi Rožič, niso zadovoljni s pogajanji z delodajalci o prihodnji ureditvi odnosov med socialnimi partnerji v panogi, potem ko bo s koncem leta prenehala veljati obstoječa panožna kolektivna pogodba.

SDTS ne pristaja na zahteve delodajalcev, da se nova KPDTS sklene pod pogojem, da SDTS soglaša s spremembo Zakona o trgovini, ki bi znova omogočil delo na 16 nedelj v letu.

Tudi ostale zahteve delodajalcev so za sindikat nesprejemljive. Tako pravijo v SDTS:

  1. Ne pristajamo na znižanje dodatka za delovno dobo iz 0,5 % na 0,3 % pri zadnjem delodajalcu.
  2. Ne pristajamo na odpravo dodatkov za delo v popoldanski in nočni izmeni v višini 10 %, saj pri tem zaposleni izgubijo od 200 EUR do 700 EUR, v skladiščih, bencinskih servisih, pekarnah pa še bistveno več, tudi do več tisoč EUR na leto.
  3. Ne pristajamo, da bi se kraj opravljanja dela določil tako, da se delavce lahko premešča od kraja bivanja na delo tudi v 100 km oddaljene trgovine.
  4. Ne pristajamo na povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 85 % javnega prevoza – po možnosti enotna vozovnica.
  5. Ne pristajamo na ponudbo, da se za dela v IV. tarifnem razredu, torej za poklice prodajalec, avtomehanik, serviser, skladiščnik itd., določi bruto plača v višini 1050 EUR, ob pogoju, da se odrekamo dodatkom na popoldansko in nočno izmeno.

Zahteve sindikata so naslednje:

  1. V pogodbah o zaposlitvi točna določitev kraja opravljanja dela in s tem preprečitev vsakodnevnega premeščanja in zagotovitev dodatnih zaposlitev.
  2. Plača v IV. tarifnem razredu se določi v višini minimalne plače, torej brez doplačila.
  3. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se delavcem izplača v 100 % višini javnega prevoza ali 0,21 EUR/km.
  4. Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi v višini 7,96 EUR in se izplača v denarju.

V kolikor ste zaposleni v trgovini in želite podpreti prizadevanja sindikata, natisnite PETICIJO, podpišite se, zberite podpise sodelavk in sodelavcev ter pošljite na naslov:

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)

Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Share